Psykisk helsetjeneste hjelper mennesker med psykiske problemer, slik at du i størst mulig grad mestrer hverdagen. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Tilbudet ved psykisk helsetjeneste er for alle som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og er over 18 år. Er du under 18 år kan du kontakte helsestasjonen for ungdom for å få hjelp:

Hvordan søker du om hjelp fra oss

Du kan henvende deg selv via telefon, komme innom kontoret i Moerveien 10  eller sende søknadsskjema. Skjemaet skriver du ut og sender i posten.

Søk om helsetjenester

Du kan også bli henvist hit av din fastlege eller få hjelp fra pårørende,  andre hjelpere i kommunen eller andre helsetjenester.

Våre tjenester er gratis.

Vi er ikke en akutt-tjeneste, så hvis du er i en situasjon hvor det haster å få hjelp, må du ta kontakt med fastlegen din, Follo Akutt Team (telefon 67 96 50 00) eller legevakt (telefon 116 117).

Hvilke tilbud har vi

  • Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog
  • Samtaletilbud til pårørende til mennesker med psykiske lidelser
  • Ambulerende tjenester, dvs hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring
  • Personalbaser tilknyttet boliger, dvs lettere tilgjengelig hjelp, dersom utfordringene tilsier et slikt behov
  • Kurs

Kursplan for 2023

Vi holder jevnlige kurs. Kursene annonseres på kommunens nettsider og eventuelt i lokalavisene.

Vårhalvåret

  • KIB-kurs, kurs i mestring av belastninger.

Dette er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger, knyttet f eks til sykdom/helseproblemer, stress, mellommenneskelige forhold, økonomi, arbeid og livskriser.

Fokus er å lære å kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger, og bli bevisst egne mestringsstrategier.

Kurset går ukentlig over 10 ganger, kl 12.30-15.00.

Datoer er ikke fastsatt enda.

Høsthalvåret

  • Kurs: Hverdagsmestring -angst

Dette gruppetilbudet har som målsetning å gi deltagerne kunnskap om hvordan tanker kan påvirke angstfølelsen. Deltagerne vil også få metoder og verktøy som kan benyttes for å øke evnen til å være til stede her og nå, og ta kontroll over angsten.

Kurset går over 8 samlinger av to timer

Datoer er ikke fastsatt enda.

  • Kurs: Samtalegruppe for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Dette gruppetilbudet har som mål å skape en arena for pårørende til å møte hverandre, dele erfaringer og støtte hverandre. Det blir fokusert på hva det medfører å være pårørende,  ivaretagelse av seg selv, og rettigheter og muligheter i samarbeid med hjelpeapparatet.

Gruppen møtes 3 ganger av to timer. Ett møte i måneden påkveldstid.

Datoer er ikke fastsatt enda.