Servering og fasiliteter

 • Mange stier og merkede turløyper i området. Flere er tilgjengelig for rullestol og barnevogn
 • Kulturminnesti
 • Bautapark/treningspark
 • Grill- og bålplass - husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid!
 • Benker og bord på området
 • Fint for lek i naturen
 • Plenområde for lek og aktiviteter

Turmuligheter i området

Grønnsletta er et flott utgangspunkt for turer i området. I Aschjemskogen er det mange merkede turstier. Mulig å gå til Ski, mot Åsmåsan og Årungen.

Slik kommer du deg hit

Grønnsletta er tilgjengelig til fots eller med sykkel for de fleste som bor i Ås sentrumsområde.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Aktivt gårdsbruk

Har du sett dyr på beite i området? De kommer fra Aschjem Gård, grunneier av området. På familiegårdens jorder dyrkes økologisk korn og gress. I utmarka går østlandsk rødkollefe og gammelnorsk spælsau. Gårdens produkter selges gjennom REKO-ringen, på gården og på SmakÅs. Følg dem på Facebook - Aschjemgaard.

Skikk og bruk - Allemannsretten

 • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
 • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei
 • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
 • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
 • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.