Tre kommunalområder omfatter tjenesteproduksjon og samfunnsoppdrag, de er videre inndelt i åtte virksomheter. Det fjerde kommunalområdet dekker de sentrale stabsfunksjoner.

Kommunedirektør i Ås kommune er Tom-Arne Tørfoss

Liste over ledere i Ås kommune med kontaktinformasjon

Skriv ut organisasjonskart (PDF)

Organisasjonskart-org og fellestj-v10

Organisasjon og fellestjenester

Organisasjon og fellestjeneste (stabene) er organisert direkte under kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss.

Virksomheter

HR organisasjon

Stabsleder for HR organisasjon er Wenche Vedhugnes (kontaktinformasjon).

Økonomi og digitalisering

Stabsleder for Økonomi og digitalisering er Emil Schmidt (kontaktinformasjon).

Organisasjonskart-oppvekst og opplæring-v10

Oppvekst og opplæring

Kommunalsjef for oppvekst og opplæring er Per Korsvik (kontaktinformasjon).

Virksomheter

Kommunalområdet oppvekst og opplæring har følgende virksomheter:

  • Barnehage
  • Grunnskole
  • Barn, unge og familier

Enheter

Virksomhetene i kommunalområdet oppvekst og opplæring har følgende enheter fordelt på de tre virksomhetene:

Virksomhet grunnskole

Brønnerud skole og SFO
Kroer skole og SFO
Nordby skole og SFO
Rustad skole og SFO
Rustadtunet skole og SFO
Solberg skole og SFO
Åsgård skole og SFO
Sjøskogen skole og SFO
Velkomstklasse
Nordbytun ungdomsskole
Ås ungdomsskole

Virksomhet barnehage

Frydenhaug barnehage
Solbergtunet barnehage
Søråsteigen barnehage
Nordby barnehage
Tunveien barnehage
Vinterbro barnehage

Virksomhet barn, unge og familier

Pedagogisk psykologisk senter (PPS)
Forebyggende helsetjenester
Bolig og avlastning unge

Organisasjonskart-helse og mestring-v10

Helse og mestring

Kommunalsjef for organisasjon og fellestjeneste er Tove Kreppen Jørgensen (kontaktinformasjon).

Virksomheter

Hjemmeboende
Sykehjem og boliger

Enheter

Mestring og koordinering
Hjemmebaserte tjenester
Helsedrift
Moer sykehjem
Moertunet
Boliger voksne
Ås kommunale fastlegekontor
Nav Ås
Ås læringssenter

Organisasjonskart-tek sam kul-v10

Teknikk, samfunn og kultur

Kommunalsjefer for teknikk, samfunn og kultur er Per Korsvik (PK) og Tove Kreppen Jørgensen (TKJ).

Virksomheter

Samfunnsutvikling (TKJ)
Teknikk (TKJ)
Kultur og fritid (PK)

Enheter

Plan, miljø og næring (TKJ)
Byggesak og geodata (TKJ)
Eiendom (TKJ)
Kommunalteknikk (TKJ)
Bibliotek (PK)
Kulturskole (PK)
Kultur, idrett og frivillighet (PK)