Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til ledere i Ås kommune med e-post og telefonnummer: 

Liste over ledere i Ås kommune

Kommunedirektør

Kommunedirektør i Ås kommune er Tom-Arne Tørfoss.

Stabene

Følgende funksjoner er direkte organisert under kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss.

HR organisasjon

Leder for HR organisasjon er Anne Birgitte Wangensteen. HR organisasjon består av arkiv og HR.

Økonomi og digitalisering

Leder for Økonomi og digitalisering er Emil Schmidt.

Fagstab

Fagstab er direkte plassert under kommunedirektør og består av beredskapskoordinator, kommuneoverlege, kommunikasjonsteam og politisk sekretariat.

Skole

Virksomhetsleder skole i Ås kommune er Vibeke Grønli Aaser.

Virksomheten består av:

 • Brønnerud skole og SFO
 • Kroer skole og SFO
 • Nordby skole og SFO
 • Rustad skole og SFO
 • Rustadtunet skole og SFO
 • Solberg skole og SFO
 • Åsgård skole og SFO
 • Sjøskogen skole og SFO
 • Velkomstklasse
 • Nordbytun ungdomsskole
 • Ås ungdomsskole

Barnehage

Virksomhetsleder barnehage i Ås kommune er Jeanette Schou.

Virksomheten består av:

 • Frydenhaug barnehage
 • Solbergtunet barnehage
 • Søråsteigen barnehage
 • Nordby barnehage
 • Tunveien barnehage
 • Vinterbro barnehage

Barn, unge og familier

Virksomhetsleder barn, unge og familier i Ås kommune er Monica Berge-Tukh.

Virksomheten består av:

 • Pedagogisk psykologisk senter (PPS)
 • Barnevern
 • Forebyggende helsetjenester
 • Innsats og koordinering

Helse og mestring

Virksomhetsleder hjemmeboende er Heidi Eek Guttormsen.

Virksomheten består av:

 • Forvaltning voksne
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Helsedrift
 • Mestring og koordinering
 • Moer helsehus
 • Moertunet
 • Boliger voksne
 • Ås kommunale fastlegekontor

NAV Ås

Virksomhetsleder NAV Ås er Randi Falao.

Virksomheten består av:

 • NAV
 • Voksenopplæringen

 

Eiendom

Virksomhetsleder eiendom er Linn Christin Reppe.

 

Kultur, samfunn og teknikk

Virksomhetsleder for kultur, samfunn og teknikk i Ås kommune er Ellen Grepperud.

Virksomheten består av:

 • Kultur, samfunn og teknikk
 • Kultur og fritid
 • Kommunalteknikk
 • Plan, byggesak og geodata
 • Follo landbrukskontor
 • Vannområdet PURA