Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan gjelder for perioden 2015 - 2027

 1. Kommuneplanens samfunnsdel
 2. Kommuneplanens arealdel:
  1. Plankart
  2. Bestemmelser
  3. Planbeskrivelse
Rullering av kommuneplan 2021

Rullering av kommuneplan

Kommunestyret vedtok 20.oktober 2021 å sende forslag til kommuneplan for perioden 2022-2034 på høring. Høringsfristen er 14.januar 2022.

Alle høringsdokumentene og hvordan og hvor du sende høringsuttalelsen finner du på denne siden

 

Planprogram for rullering av kommuneplanen

Planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.september 2020 (sak 57/20).

Planprogrammet legger føringer for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og viser:  

 • Formålet med planarbeidet
 • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommunens lansiktige arealstrategi
 • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
 • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning

Vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanen
- med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Andre relevante dokumenter finner du her