Skjenkebevilling for bestemt anledning

Skjenkebevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel skjenkebevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling.

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever skjenkebevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Bruk søknadsskjema Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) nederst på siden.

Slik søker du

Politiet har opp til seks ukers behandlingstid. Du må derfor beregne syv uker fra du søker til du får svar.

Hvis du leverer søknaden for seint, kan vi ikke garantere at du får svar i tide. Vi er avhengige av at søknaden behandles ferdig hos politiet før vi kan gi en eventuell bevilling. 

Kommunen har ikke mulighet til å påvirke saksbehandlingstiden hos politiet for hver enkelt søknad.

Hva må jeg ha med i søknaden

Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. 

Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Hva kan du søke om

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Ordinær skjenkebevilling

Virksomheter som serverer alkoholholdig drikke må både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Serveringssteder som skal servere alkoholholdig drikke må ha en styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen.

Styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling etter alkoholloven. Daglig leder for serveringsbevillingen må også ha bestått kunnskapsprøve i serveringsloven (etablererprøve for serveringsvirksomheter).

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber, kiosker og bensinstasjoner.

Alle serveringssteder må ha en daglig leder. Daglig leder for serveringsbevillingen må ha bestått kunnskapsprøven i serveringsloven, som også kalles etablerprøven for serveringsvirksomhet.

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikke må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1. Dette gjelder hovedsakelig butikker.

Butikker som ønsker å selge alkohol må ha styrer og stedfortreder for salgsbevillingen.

Styrer og styrers stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling i alkoholloven.

Omsetningsoppgave for alkohol

Ved årsskiftet plikter bevillingshaver å innberette faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått, og forventet mengde omsatt alkohol det kommende året etter.

Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ås kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan inneholder vedtatt lokal alkoholpolitikk for Ås kommune og henvisninger til relevant lovverk.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ås kommune finner du under Dokumenter nederst på siden.