Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i Ås kommune for hjelp.

Både demenskoordinator og ergoterapeut kan komme på hjemmebesøk for en uforpliktende prat eller for eksempel for en vurdering av behov for kognitive hjelpemidler.

Vi bistår noen ganger fastlegen med kognitiv testing.

Pårørende til personer med demens

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv.

Ås kommune arrangerer pårørendeskole og samtalegrupper i samarbeid med Follokommunene Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Enebakk og Frogn.

Pårørendeskole på dagtid høsten 2023

Pårørendeskolen i Enebakk (Vågliveien 7, 1914 Ytre Enebakk) kl 11-14

 • 12. oktober – sykdomslære v/ overlege Peter Bekkhus-Wetterberg
 • 19. oktober - kommunikasjon, sorg og mestring v/ høgskolelektor PhD Kari Lislerud Smebye
 • 26. oktober – helsejuss  + Nasjonalforeningen 
 • 2. november: velferdsteknologi v/ ergoterapeut Øystein Dale. Pårørendehistorie v/ Elisabeth Gustavson

Pårørendeskole på kveldstid høsten 2023 - Fulltegnet

Pårørendeskole på Kolbotn (Edvard Griegs vei 7. 1410 Kolbotn)  kl. 18-21

 • 20. september: Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS: Sykdomslære, hva er demens?
 • 27. september: Kari Lisleby Smebye, PhD høgskolelektor: Kommunikasjon, sorg og mestring 
 • 11. oktober: Pårørendehistorie: Tjenester i kommunene og velferdsteknologi
 • 18. oktober: Fremtidsfullmakt og vergemål

Samtalegrupper

Vi starter opp med samtalegrupper for pårørende til personer med demens igjen mot slutten av august:

 • Gruppe for ektefeller til hjemmeboende personer med demens.
 • Gruppe for yngre ektefeller til hjemmeboende personer med demens i Follo.
 • Gruppe for pårørende til personer med demens som bor på sykehjem.
 • Gruppe for voksne barn til hjemmeboende personer med demens.
 • Gruppe for yngre voksne barn til hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demens.
 • Gruppe for ektepar i Follo hvor den som har kognitiv svikt / demens er i yrkesaktiv alder.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.