Servering og fasiliteter

 • Syverud kultur- og natursti “Rotarystien”  
 • Årungen er en flott arena for ro- og padleaktiviteter 
 • Perfekt utgangspunkt for skøyter og ski på Årungen om vinteren 
 • Fisking – lurer du gjedda?  
 • Benker på området 
 • Brygge ved vannet  
 • Fint for lek i naturen

Turmuligheter i området

Øst for Rostadion finner du Syverudbekken, med en spennende kultur- og natursti; “Rotarystien”.  Du kan også gå hele Åsrunden, en 12 km lang rundtur i flott terreng, se mer informasjon på UT.no. I Nordskogen er det lysløpe. Det er fint å sykle rundt Årungen. På kalde vinterdager er Årungen en fantastisk, stor skøytebane.

Slik kommer du deg hit

Rostadion og Syverudskogen er tilgjengelig til fots eller med sykkel for mange i Ås, en flott søndagstur!

Kommer dere med bil er det fint å parkere ved Rostadion.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Årungen

Årungen er den største innsjøen i Ås kommune. Vannet har et areal på 1,2 km2 og ligger 34 meter over havet. Vannkvaliteten er preget av tilsig fra jordbruk. Sjøen er likevel fiskerik, med gjedde, abbor, mort og ål. Laks og sjøørret kan gå opp i Årungselva fra Bunnefjorden.

Har du lyst til å padle kontakt Årungen ro- og kajakkklubb

Skikk og bruk - Allemannsretten

 • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
 • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
 • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
 • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
 • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.