Servering og fasiliteter

  • Noen benker, selvlagde rasteplasser og gapahukler i området 
  • Gapahuk på Solbergskole og på Sørliåsen  
  • Fint for lek i naturen 

Turmuligheter i området

Holstadmarka er et flott naturområde beliggende mellom E18, jernbanen og Søndre Tverrvei. Holstadmarka er et verdifullt friluftsområde og nærskogen til et betydelig antall turgåere i alle aldre. Det er tett med stier i området; mange turmuligheter! I Holstadskogen finnes rester etter flere tidligere husmannsplasser.

Salsteinrunden

Ås Turlag har nå ryddet og merket Salsteinrunden, en flott rundløype på 3,8 km. Stien er lettgått, og går på stier og skogsbilveier i variert terreng. Påkoblingsstier fra Solberg skole og brua over Søndre Tverrvei (Finstad). Salstein har navn etter en salformet flyttblokk. Steinen er et kjent grensemerke mellom storgårdene Holstad, Kjølstad og Ris. Stien er navnsatt etter denne merkesteinen. Salstein er også navnet til en tidligere husmannsplass under gården Ris. Her bodde det folk fra slutten av 1700-tallet og nesten fram til 1900-tallet. Grunnmuren og steingjerdene sees fortsatt, rett ved stien, og på åkrene står det i dag plantet granskog.

Fra Ås til Ski

Er du riktig sprek kan du gå fra Ås til Ski og rusle innom Salsienen. Den merkede stien mellom Ås sentrum og Ski sentrum går gjennom Holstadmarka, øst i terrenget ved jernbanelinja.

Slik kommer du deg hit

Området er lett tilgjengelig til fots fra Solberg/Finstad boligområder.

Kommer dere med bil er det mulig å parkere ved Solberg skole.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

En gang i fremtiden kommer nye E 18 gjennom området. Ås kommune har reguleringsplanen.

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.