Hva er en tilgjengelighetserklæring

Alle kommunens nett-løsninger skal være universelt utformet. Kort sagt betyr det at alle skal kunne bruke løsningene uansett funksjonsevne.

Det er eget regelverk som styrer dette:

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Erklæringen skal si noe om hvilke krav til universell utforming av nettsiden som følges, hvilke som eventuelt ikke er fulgt, og hvorfor.

Hva gjelder erklæringen for?

Denne erklæringen gjelder for nettstedet as.kommune.no med tilhørende undersider: 

I tillegg har følgende nettsider erklæring:

Her er tilgjengelighetserklæring for enkelte tredjepartsløsninger (felleskomponenter) vi benytter:

Enkelte leverandører av tredjepartsløsninger har egne erklæringer som er tilgjengelig i løsningen erklæringen gjelder for.

Testresultater

Vi tester jevnlig nettsiden as.kommune.no. Testingen gjør vi selv, i samarbeid med leverandør og i analyseverktøyet Siteimprove. Noe testing gjøres maskinelt, andre ting må testes manuelt.

I erklæringen vår vil du se at vi har brudd på 9 av 47 krav i regelverket. Det vil si at nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av IKT.

Dette skal vi jobbe med i 2023

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på as.kommune.no skal være universelt utformet, vet vi at det kan finnes mangler.

  • PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.
  • Enkelte tredjepartsløsninger kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.

Dette jobber vi med internt for å forbedre innholdet:

  • Legge til alternativ tekst på alle bilder og visulet innhold på nettsiden 
  • Riktig bruk av overskrifter på innhold og i tabeller
  • Riktig plassering og rekkefølge på innhold
  • Skrive klart og tydelig språk

Dette jobber vi med i samarbeid med leverandørene:

  • Riktig koding av innhold
  • Riktig fremstilling av tredjepartsinnhold

Gi oss tilbakemeldinger

Er det noe som ikke fungerer som det skal på as.kommune.no, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet? Skriver vi på en måte som gjør at det er vanskelig å forstå? 

Bruk de røde og grønne knappene for tilbakemelding nederst på siden, send en e-post til nettredaktor@as.kommune.no eller ring kommunens sentralbord på 64 96 20 00 så hjelper de deg med å komme i kontakt med riktig person.