Få støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Søknaden sendes kommunen via forvaltningsenheten

Bli støttekontakt

Ønsker du å bli støttekontakt kan du sende en åpen søknad til stottekontakt@as.kommune.no.

Du blir kontaktet av støttekontaktkoordinatoren med et svar på din søknad dersom du er en aktuell kandidat, og vi har behov for flere støttekontakter.