Ås kommune tilbyr lading for offentligheten mot betaling. Det er oppslag på den enkelte ladestasjon for hvordan lading startes og stoppes. Se gjeldende skilting på stedet for regler angående maksimal tid og om det må benyttes P-skive. På parkeringsplasser med avgiftsparkering må man betale for parkering i tillegg til ladingen. 

Priser

Prisen for lading ved kommunale ladestasjoner er fra 8. desember 2023 på kr 4,00 pr kWh. Prisene kan justeres ut fra markedsprisen.

I tillegg har kommunen ladestasjoner som er forbeholdt lading av kommunens tjenestebiler. Disse er sperret for bruk for andre, og ligger ikke i ladekartet.

Her finner du ladestasjoner

Ås kommunes ladestasjoner driftes i dag av Laje AS og Kople.

Du finner alle ladestasjoner i det nasjonale ladekartet