Ansatte ved Ås læringssenter

Soltani, Sayed Sami (rektor) sayed.sami.soltani@as.kommune.no (fra 01.08.21)

Broen, Inger Lise (sekretær) inger.lise.broen@as.kommune.no

Park, Ann (kontorleder) Ann-Christin.Park@as.kommune.no

Råken, Heidi Breen (lektor/sosial-pedagogisk rådgiver) heidibreen.raken@as.kommune.no

Riise, Anett Svevad (lektor/prøvekoordinator) (fra 01.08.21)

Intro-team:

Gjerde, Daad (introkoordinator) daad.gjerde@as.kommune.no

Ibrahim, Amina (introkonsulent) amina.mohamoud.ibrahim@as.kommune.no

Pedagogisk personale:

Bergum, Ane Matea anematea.bergum@as.kommune.no

Hansen, Nina nina.hansen@as.kommune.no

Hansteen, Terje terje.hansteen@as.kommune.no

Kolden, Birgitta Birgitta.kolden@as.kommune.no

Nguyen, Phuong PhuongB.T.Nguyen@as.kommune.no  

Norum, Ellen ellen.norum@as.kommune.no

Saxebøl, Petra petra.saxebol@as.kommune.no

Skuterud, Siv Sæther siv.saether.skuterud@as.kommune.no

Teigland, Ingebjørg  ingebjorg.teigland@as.kommune.no

Ulstein, Inger Høimyr ingerhoimyr.ulstein@as.kommune.no

Vethe, Anne E.  anneeldbjorg.vethe@as.kommune.no

Bekreftelse på timer fullført på Ås læringssenter

Send en mail med ditt fulle navn og telefonnummer til: laeringssenteret@as.kommune.no.

Du må skrive hva du trenger og hvilken dato du vil komme å hente det. Husk fullt navn og fødselsdato!

Vi vil gjerne hjelpe deg, men vi må ha minimum tre (3) arbeidsdager på å finne fram dokumentene til deg. Husk at våre åpningstider er mellom 09:00 og 12:00 mandag til torsdag. 

Eksempel på hva du kan skrive:


"Hei!

Jeg trenger bekreftelse på at jeg har fullført 50 timer samfunnskunnskap og 550 timer norsk. 

Kan jeg komme og hente den hos dere onsdag 25. mars kl. 11:00?

Hilsen Jane Doe, min fødselsdato: 01.02.1986, tlf. 987 65 432"

Prøvebevis

Send en mail med ditt fulle navn og telefonnummer til: laeringssenteret@as.kommune.no.

Du må skrive hvilken prøve du tok og hvilken dato du tok den. Husk fult navn og fødselsdato!

Vi vil gjerne hjelpe deg, men vi må ha minimum tre (3) arbeidsdager på å finne fram dokumentene til deg. Husk at våre åpningstider er mellom 09:00 og 12:00 mandag til torsdag. 

Eksempel på hva du kan skrive:


"Hei!

Jeg trenger prøvebevis på norskprøven. Jeg tok norskprøve skriftlig på A2-B1 i mars 2021 og norskprøve muntlig i juni 2021.  

Kan jeg komme og hente den hos dere onsdag 18. august kl. 11:00?

Hilsen Jane Doe, min fødselsdato: 01.02.1982, tlf. 987 65 432"