Om barnehagen

Frydenhaug barnehage er en ressursbarnehage, dvs. at barnehagen er tilrettelagt for barn med spesielle behov. 

Barnehagen har tre avdelinger: Grana, Furua og Eika. I tillegg har vi to avdelinger som er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vi har to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter pr. avdeling.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet som verdi skal stå sentralt i vårt menneske og barnesyn.

Vi jobber prosjekterende og tilrettelegger miljøet i barnehagen så det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap. Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi reflektere sammen med barna, og i personalet for å danne ny felles kunnskap.

Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi synliggjøre, utvikle og sikre kvalitet i vår praksis.

 

Frydenhaug barnehage har fått kassesykler! from Ås kommune on Vimeo.

Avdeling Grana

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 63, mobil 474 66 747.

På Grana er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Astrid Krafoss (pedagogisk leder)
 • Dorota Agata Putkowska (fagarbeider)
 • Sharmin Hamasaid (assisten
 • Anda-Georgiana Balbae (lærling) 

Avdeling Furua

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 64, mobil 482 13 084.

På Furua er det for tiden barn i alderen 2-3 år. 

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Karoline Stamnes Rakvåg (pedagogisk leder)
 • Kamilla Alfheim (pedagogisk leder)
 • Lotte Andresen (fagarbeider)
 • Aiza Palmitos Fossum (assistent)
 • Birgit Hole Slørstad (spesialpedagog)

Avdeling Eika

Direkte telefonnumer til avdelingen er 64 96 26 69, 482 15 045. 

På Eika er det for tiden barn i alderen 3-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Thea Holtnæs (pedagogisk leder)
 • Amalie Tomter (pedagogisk leder)
 • Maria Nikolaisen Glørstad (fagarbeider)
 • Lotte Andresen (fagarbeider)
 • Monika Pauer Liaøy (fagarbeider)
 • Marianne Todal Myran (fagarbeider)
 • Maylany Bannawol (assistent) 
 • Arlyn Devido Stinson (assistent) 
 • Birgit Hole Slørstad (spesialpedagog)