Hvorfor bli miljøfyrtårn

Ås kommune ønsker å være en foregangskommune på miljø - også innen næringslivet. Bedriftene/virksomhetene som blir Miljøfyrtårn oppnår selv fordeler ved å spare penger på drift, redusere sykefravær, få bedre HMS – internkontroll, dokumentasjon på miljøvennlig drift og ved å oppnå fordeler i anbudsrunder.

Ordningen stiller en rekke krav til blant annet energisparing, reduksjon og sortering av avfall, godt arbeidsmiljø og at man arbeider aktivt mot å stadig forbedre sine miljøprestasjoner. Miljøfyrtårn er en ordning som bidrar til at man skaffer seg kunnskap og omsetter den til miljøvennlige handlinger.

Prosessen

Virksomheten kontakter en miljøfyrtårnkonsulent som bidrar til å velge bransjekrav. Det er utviklet krav innenfor ulike bransjer (for eksempel rørlegger, hotell, barnehage og skole). Med støtte av konsulenten, gjennomfører virksomheten så en miljøanalyse. Når virksomheten oppfyller kravene, kontakter virksomheten en av Slik blir du sertifisert | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no) Virksomheten sertifiseres og rapport sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn, som registrerer sertifiseringen og sender sertifikat til kommunen. Etter tre år skal virksomheten resertifiseres. Hvert år sender virksomheten en miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

All nødvendig informasjon finner du hos miljofyrtarn.no.