Servering og fasiliteter

  • Stor gapahuk  
  • Benker på området 
  • Fint for lek i skolegården, ulike ballspill, klatrevegg, liten skatepark, aking osv.   

Turmuligheter i området

Brønnerudhuken er et flott sykkelturmål. Den kan også være et utgangspunkt for en sykkeltur rund Årungen, turer på NMBU eller i Nordskogen.

Slik kommer du deg hit

Brønnerudhuken tilgjengelig til fots eller med sykkel for mange. For små barn er det moro å ta bussen hit, den stopper rett ved skolen.

Utenom skolens åpningstid er det mulig å parkere ved på skolens P- plass.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.