Du kan bruke ungdomshusene i Ås fra du begynner på ungdomsskolen og ut året du fyller 18 år.
Grensene kan være fleksible begge veier ved deltakelse i konkrete aktiviteter.
 
Gratis adgang.
 
Alle brukere skal være registrert ved inngang, og får et brukernummer for hele skoleåret.
Begge ungdomshusene har sider på Facebook, du kan se disse selv om du ikke har personlig profil der.
 
Du finner oss også på Snapchat som midtsnapgard og rud.olf
Midtgard ungdomshus
Bendik Hvoslef-Eide, Anders Hoel og Torbjørn Walker Ørka bygger Ås i Minecraft til 17. mai 2021

Midtgard ungdomshus

Midtgard ungdomshus flyttet ut av sine lokaler i mai 2021. Foreløpig innflytting i nye lokaler i Langbakken 37 er oktober 2021.

Åpningstider:

Mandag 14.30 – 17.30
Tirsdag: 14.30 - 17.30
Onsdag: 14.30 – 17.30
Torsdag: 14.30-17.30
Fredag: 14.30 – 21.30
Logo for Rudolf ungdsomshus
Logo for Rudolf ungdsomshus

Rudolf ungdomshus

Ungdomsskole/videregående
Inngang fra skolegården på Nordbytun.
 
Sesong som skolene

Åpningstider:

Mandag 15.00 - 18.00
Tirsdag 14.00 - 16.30
Onsdag 14.00 - 18.00
Torsdag 14.00 - 16.30
Fredag 14.00 - 21.00