Du kan bruke ungdomshusene i Ås fra du begynner på ungdomsskolen og ut året du fyller 18 år.
Grensene kan være fleksible begge veier ved deltakelse i konkrete aktiviteter.
 
Gratis adgang.
 
Alle brukere skal være registrert ved inngang, og får et brukernummer for hele skoleåret.

Midtgard ungdomshus

Midtgard ungdomshus ligger i Langbakken 37.

Åpningstider:

Mandag kl. 14:30-20:30
Tirsdag kl. 14:30-17:30
Onsdag kl. 14:30-20:30
Torsdag kl. 14:30-17:30
Fredag kl. 14:30-21.30

Rudolf ungdomshus

Ungdomshuset Rudolf ligger ved Nordbytun ungdomsskole (inngang fra skolegården).
 

Åpningstider:

Mandag 15-17:30
Tirsdag 14-16:30
Onsdag 14-17:30
Torsdag 14-16:30
Fredag 14-21:00