Du kan bruke ungdomshusene i Ås fra du begynner på ungdomsskolen og ut året du fyller 18 år.
Grensene kan være fleksible begge veier ved deltakelse i konkrete aktiviteter.
 
Gratis adgang.
 
Alle brukere skal være registrert ved inngang, og får et brukernummer for hele skoleåret. Begge ungdomshusene har sider på Facebook, du kan se disse selv om du ikke har personlig profil der.
 
Du finner oss også på Snapchat som midtsnapgard og rud.olf.

Midtgard ungdomshus

Midtgard ungdomshus ligger i Langbakken 37.

Åpningstider:

Mandag kl. 14:30-20:30
Tirsdag kl. 14:30-17:30
Onsdag kl. 14:30-20:30
Torsdag kl. 14:30-17:30
Fredag kl. 14:30-21.30

Rudolf ungdomshus

Ungdomshuset Rudolf ligger ved Nordbytun ungdomsskole (inngang fra skolegården).
 

Åpningstider:

Mandag 15-17:30
Tirsdag 14-16:30
Onsdag 14-17:30
Torsdag 14-16:30
Fredag 14-21:00