Samarbeidspartnere

Kulturskolen har til en hver tid flere prosjekter til nytte for elever og befolkningen i kommunen. Vi samarbeider bredt, og har faste samarbeid med Nordby skolekorpsÅs jente- og guttekorps, Big Ås Band og Norsk kulturskoleråd. Ås internasjonale kultursenter er en fast del av Kulturskolen og jobber for en åpen flerkulturell aktivitetsarena. 

Undervisningstilbud

Kulturskolen i Ås har et bredt tilbud til barn og unge i kommunen innen blant annet musikk, dans, teater, visuell kunst, og spillutvikling. Vi har både individuell undervisning og gruppeundervisning, og har undervisningstilbud flere steder i kommunen. 
Gå tilbake til hjemmesidens forside for å klikke deg inn på detaljer om hvert tilbud: HER

 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning og det er Kulturtanken som har det nasjonale ansvaret for DKS. 
 
Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv
 
Ås er direktekommune, det betyr at DKS programmeres og administreres fra Kulturskolen i Ås i tett samarbeid med Ås bibliotek som har ansvar for litteratur og kulturarv. 
 
Alle utøvere med forslag til produksjoner kan nå melde inn forslag til den nye landsdekkende nettportalen for Den kulturelle skolesekken. Husk frist 1.oktober. https://www.denkulturelleskolesekken.no/ 
Systemet blir en innmeldingsportal med en felles frist for utøvere - ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS - en bank for alle produksjoner i DKS og en visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud.
 
Som en del av DKS har Kulturskolen et eget prosjektbasert rulleringsprogram hvor pedagoger fra Kulturskolen, innenfor ulike kulturuttrykk, arbeider med hele klassetrinn en full skoledag, en gang i uken i en 6-7 ukers periode. Dette gir elevene en unik mulighet til å ta del i hele den kunstneriske prosessen hvor man eksempelvis lager en utstilling eller en oppsetning sammen med kunstneren og pedagogen som leder aktiviteten. En viktig faktor er det tette samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskole ved at lærerne ved skolene er med i realiseringen av aktivitetene.  Prosjektene planlegges og forankres gjennom en toårsplan med alle grunnskolene i kommunen. I løpet av denne perioden får alle grunnskolene besøk av utøverne fra skolesekkens egen prosjektmodell. 
 
Følg oss på Facebook
Kreativt partnerskap

Kreativt partnerskap - kreativitet i skolen

Hva er kreativt partnerskap?

Kreativt Partnerskap er en modell som kommer fra den engelske organisasjonen CCE, under ledelse av Paul Collard og etablert av den engelske regjeringen. De har siden 2002 samarbeidet med mer enn 5000 skoler og nesten en million elever i England. Creative Partnerships har blitt anerkjent som et av de største programmene i sitt slag og har blant annet vunnet en internasjonal pris for sitt arbeid med å bringe kunst, kultur og kreative tilnærminger inn i klasserommene. Kreativt Partnerskap-tenkingen og piloter over den samme lesten prøves nå ut flere steder i landet sammen med CCE, men den ble første gang prøvd ut i Ås, og det var også første gang prosjektet ble styrt fra en Kulturskole. Fra Ås har vi nådd ut til ca 550 barn og unge, 40 lærere og har involvert over 20 profesjonelle kreative utøvere innenfor fagområdene: musikk, skriving, dans, film, animasjon, akrobatikk, keramikk, skulptur, drama og improvisasjon.

Utvalgte og opplærte rådgivere (populært kalt kreative agenter) og profesjonelle utøvere/kunstfaglige pedagoger samarbeider med den enkelte grunnskole om å møte denne skolens utfordringer og ønsker innenfor disse områdene:

·         Kulturfaglige og kreative tiltak for å bedre læringsmiljø, trivsel og tilpasset opplæring - vekking og stimulering av gleden ved å lære.

·         Bedring av læringsbetingelsene og resultatene i alle fag basert på kreative læringsformer/-metoder - opplæring i andre fag med kunstfagene som effektivt og inspirerende verktøy.

Hvorfor kreativitet i skolen?

Hva skal vi lære barna og ungdommene våre når over halvparten av fremtidens yrker ikke finnes enda?

Kreativitet er en ferdighet eller evne som ikke alltid er like lett å gripe; kan man lære et barn å være mer kreativt? Vi definerer kreativitet ut ifra begrepet “ 5 Habits of Mind” En kreativ person defineres som en som har disse fem egenskapene:

  • Fantasifull – iderik og innovativ
  • Motstandsdyktig – tørre å ta sjanser
  • Disiplinert – jobbe hardt og holde fokus
  • Samarbeidsvillig – jobbe i team
  • Nysgjerrig – utfordre forestillinger og fordomme

Dette er ferdigheter som er svært etterspurte hos dagens arbeidsgivere, ikke minst lar kreativ læring unge mennesker se at verden kunne vært annerledes, det gir dem selvtillit og motivasjon til å påvirke positiv endring. Dette gjør det enklere å lære mer, og å oppnå bedre resultater.

«At ordet læring oppfattes som slitsomt. At dette prosjektet var så gøy at elevene ikke definerer det som læring, men som spennende erfaring. De vil ha mer. Elevene likte å samarbeide og fant fort sine roller. Når øvelsen (prosjektet) ikke har noe med prestasjon å gjøre, blir elevene friere og dyktigere. Prosjektet er en fin assymetri, det vil si at den bryter med en teoretisk hverdag og gjør at elevene er til stede og bevisst. Det gjør elevene mer skapende og kreative.»

Lærer på Sjøskogen Skole i Ås, etter et Kreativt Partnerskap-prosjekt hvor 6. trinn jobbet med koding.

GDPR - Speedadmin og personvern

Nye søkere må nå krysse av for dette for å komme videre i påmeldingsskjemaet:

Personopplysningene i denne påmeldingen innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gi oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene vil kun bli brukt til behandling av påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i, og eventuell oppkrevning av etterfølgende aktiviteter. Personopplysningene til Den Registrerte lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den Registrerte er bekjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Jeg aksepterer GDPR betingelsene. * (Kun ment som illustrasjon)

Registreringen av påmeldinger skjer på nettsiden noas.speedadmin.dk. Kulturskolens og Speedadmins databehandleravtale, finner du ved å trykke på  linken som står i artikkelen under: GDPR.  Dette er en mulighet  for dem som er interesserte i å lese grundigere.

Kulturskolens begrunnelse for at vi innhenter følgende opplysninger:

Påkrevde felter for elev:
Fødselsdato:
Elev -  Vi er avhengig av å vite fødselsdato på våre elver, da ikke alle tilbud gjelder for alle aldersgrupper, samt at gruppeundervisning ofte settes sammen med elever på samme alder, pluss at  tilbudene  våre først og fremst gjelder frem til du er ferdig på videregående skole.
Foresatte -  Dette er for å koble riktig regningsmottaker opp mot kommunenes faktureringssystem.

Adresse:
Vi tar i utgangspunktet bare inn elever som er bosatt i Ås kommune da plassene er sterkt subsidierte.
Fakturaer sendes ut til bostedsadressen pr. post hvis dere ikke har avtalegiro eller e-faktura i Ås kommune.

Mobiltelefon: Her kan man velge å kun oppgi foresattes mobilnummer, men det er fint for oss å ha kontaktinfo for eksempel ved hastebeskjeder.

E-post: Her er det valgfritt om dere kun skriver foresattes  epostadresse på elevkortet.   Dette vil for de fleste være avhengig av alder på eleven, og kan når som helst forandres.  Noen foresatte ønsker at informasjon skal gå direkte også til eleven - da har de muligheten her.
Foresattes mail skrives (også) under opplysninger for foresatte.

Skole og klassetrinn:
Dette bruker vi for å sette opp timeplan,  elevgrupper, konserter,  undervisning eller prosjekter ved de ulike skoene.
-For de yngre årsklassene samarbeider vi med sfo. 
- Ved hastebeskjeder kan vi kontakte elever via  skolen (f.eks plutselig sykdom hos lærer, forsinkelse el.l)
-Dette feltet  blir ikke automatisk oppdatert og her kan man velge å skrive ukjent, selv om dette er litt
upraktisk av  nevnte grunner

Forøvrig:
-Vi videresender ikke epostlister til andre aktører.
-Vi etterstreber å kun sende ut relevant informasjon som er knyttet til det faktum at eleven går på kulturskolen. Informasjon kan være gratisdager med underholdning f.eks Barnas verdensdager.
NB! Hvis kunder likevel  ønsker å reservere seg fra all annen informasjon enn den som knyttes direkte til undervisning/undervisinsgsopplegg, kan dere skrive : Vi ønsker ingen informasjon utover det nødvendige for (elevnavn). Send dette til kulturskolen@as.kommune.no

- Foresatte kan når som helst logge seg inn og forandre og sjekke det som står på elevens stamkort.

Databehandleravtalen med Speedadmin som er kulturskolens elevadministrasjonssystem.

Ansatte i Kulturskolen

Anders Moberg
Rektor
+47 90 88 04 30
anders.moberg@as.kommune.no

Andreas Bratlie
Slagverk
+47 99 74 05 75
bratlie.andreas@gmail.com

Annette S. Helland 
Animasjonslærer i Den kulturelle skolesekken (DKS)
+47 93 05 38 21
annette.saugestad@as.kommune.no

Cathy Donnelly
Cello
+47 40 04 63 04
cathy.donnelly@gmail.com

David Stenmarck
Kunstverksted
+47 93 63 36 94
david.stenmarck@as.kommune.no

Elisabet Olhans
Fiolin, Bratsj, dirigent i to orkestre
Produksjonsleder i Follo-piloten
+47 99 40 35 95
Kristinaelisabet.olhans@as.kommune.no

Erik Bergene
Trekkspill
+47 92 83 75 06
ebergene@wemail.no

Hege Bø
Animasjon Nordby
+47 90 57 28 63
hege.bo@as.kommune.no

Helene Bjørneby
Teaterlærer
+47 99 02 67 67
helenebjorneby@yahoo.com

Felicia Ransmark
Kunstverksted og Den kulturelle skolesekken (DKS)
+ 47 92 77 9325
felicia.ransmark@as.kommune.no

Jonas Aune
Piano og akkopagnement
+47 41 54 88 92
Jonas.Aune@as.kommune.no

Josef Zachariassen
Piano, jazzpiano, pianogrupper og akkopagnement
+47 92 98 59 49
Josef.zach@hotmail.com

Julia P. Alieva
Dans Sjøskogen
+47 48 10 98 60
Juliapavlovna.alieva@as.kommune.no

Jørgen Stolt Steinset
Spillutvikling og E-sport
+47 95 09 76 26
Jorgen.stolt.steinset@as.kommune.no

Kari Solheim
Trompet og prosjektleder i UngMusikk
+47 90 16 87 62
Kari.solheim@as.kommune.no  

Karin Johansson
Waldhorn og trompet
+47 45 50 66 85
karin.johansson@as.kommune.no

Kathrine Berg
Avdelingsleder
+47 93 42 36 90
karthrine.berg@as.kommune.no

Ketil Gudim
Dans
+47 91 30 30 18
ketgudim@online.no

Kristine Mari Hansen
Dans og administrasjon dans
+47 48 19 36 16 
Kristine.Mari.Hansen@as.kommune.no

Kristoffer Dokka
Saxofon og klarinett
+47 95 85 00 98
krisdokk@gmail.com

Kristoffer Kregnes
Dirigent Nordby skolekorps
+47 98 43 63 74
kristoffer.kregnes@gmail.com

Lars Martin Hurrød
Klarinett
+47 92 25 95 89
lmhurrod@me.com

Marte Røe Nåvik
Grovmessing
+47 91 75 79 23
marte.navik@gmail.com

Niklas Djurle
Fiolin, dirigent orkestre
+47 92 45 36 95
niklas.dj@mac.com

Petter Bals Udnes
Dirigent aspirant- og juniorkorps Ås, dirigent Båb,
Musikkverksted, fordypingsgruppe musikk
+47 48 10 52 98
petter@udnes.com

Peter William
Dans
+47 46 96 05 76
petermwanjesa00@gmail.com

Rebecca Holm
Dans og koordinator i Den kulturelle skolesekken (DKS)
+47 40 74 22 07
rebecca.holm@as.kommune.no

Reidar Edvardsen
Gitar, individuell undervisning
+47 41 30 30 28
redemando@gmail.com

Tore Eie
Gitar, gitargruppe Sjøskogen og Nordby
+47 99 36 13 30
tore.eie@gmail.com

Sara Helene Jenssen
Dans Nordby
+47 91 12 63 46
Sara.helene.jenssen@as.kommune.no

Siri Beate Rygg
Fløyte, Dirigent Ås jente- og guttekorps,
Dirigent Nordby aspirantkorps, og musikklek
+47 41 45 82 20
siri.beate.rygg@as.kommune.no

Svein Erik Martinsen Ånestad
El-gitar, Digital musikkproduksjon, Gitargrupper 
+47 98 64 79 61
Svein.Erik.Martinsen.Anestad@as.kommune.no

Sylvia Minde
Kontorleder
Leder Ås kulturelle ressurssenter
+47 95 80 85 42
Sylvia.minde@as.kommune.no

Vera Folstad
Piano og kirkeorgel
+47 95 17 29 87
verafolstad@yahoo.no

Vilde Didriksen
Sang og musikal
+47 90 73 22 05
vilde.didriksen@as.kommune.no