Kulturskolen i Ås er en skole for opplæring og utfoldelse innen musikk, teater, dans og visuelle kunstfag til barn mellom 2 - 20 år. Målgruppen er elever fra barnehage-alder, grunnskole og videregående skole.
 
Kulturskolen har også Den kulturelle skolesekken i Ås og underviser i prosjektperioder alle elevene i grunnskolene i kommunen.
 
Kulturskolen har til en hver tid flere prosjekter til nytte for elever og befolkningen i kommunen.
 
Ås internasjonale kultursenter er en fast del av kulturskolen og jobber kontinuerlig for en åpen flerkulturell aktivitetsarena.

Undervisningstilbud

Kulturskolen i Ås har et bredt undervisningstilbud til barn og ungdom i kommunen innen musikk, teater, visuell kunst og dans. Vi har individuell undervisning og gruppeundervisning. Undervisningen er lokalisert flere steder i kommunen, blant annet Kulturskolen, Rustad, Ås ungdomsskole, Nordby, Nordbytun, Sjøskogen og Solberg.
 

Våre samarbeidspartnere

 
Ås jente- og guttekorps
 
Big Ås Band 
 
Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning og det er Kulturtanken som har det nasjonale ansvaret for DKS. 
 
Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv
 
Ås er direktekommune, det betyr at DKS programmeres og administreres fra Kulturskolen i Ås i tett samarbeid med Ås bibliotek som har ansvar for litteratur og kulturarv. 
 
Alle utøvere med forslag til produksjoner kan nå melde inn forslag til den nye landsdekkende nettportalen for Den kulturelle skolesekken. Husk frist 1.oktober. https://www.denkulturelleskolesekken.no/ 
Systemet blir en innmeldingsportal med en felles frist for utøvere - ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS - en bank for alle produksjoner i DKS og en visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud.
 
Som en del av DKS har Kulturskolen et eget prosjektbasert rulleringsprogram hvor pedagoger fra Kulturskolen, innenfor ulike kulturuttrykk, arbeider med hele klassetrinn en full skoledag, en gang i uken i en 6-7 ukers periode. Dette gir elevene en unik mulighet til å ta del i hele den kunstneriske prosessen hvor man eksempelvis lager en utstilling eller en oppsetning sammen med kunstneren og pedagogen som leder aktiviteten. En viktig faktor er det tette samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskole ved at lærerne ved skolene er med i realiseringen av aktivitetene.  Prosjektene planlegges og forankres gjennom en toårsplan med alle grunnskolene i kommunen. I løpet av denne perioden får alle grunnskolene besøk av utøverne fra skolesekkens egen prosjektmodell. 
 
Følg oss på Facebook

GDPR - om speedadmin og personvern

Nye søkere må nå krysse av for dette for å komme videre i påmeldingsskjemaet:

Personopplysningene i denne påmeldingen innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gi oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene vil kun bli brukt til behandling av påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i, og eventuell oppkrevning av etterfølgende aktiviteter. Personopplysningene til Den Registrerte lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den Registrerte er bekjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Jeg aksepterer GDPR betingelsene. * (Kun ment som illsutrasjon)

Registreringen av påmeldinger skjer på nettsiden noas.speedadmin.dk. Kulturskolens og Speedadmins databehandleravtale, finner du ved å trykke på  linken som står i artikkelen under: GDPR.  Dette er en mulighet  for dem som er interesserte i å lese grundigere.

Kulturskolens begrunnelse for at vi innhenter følgende opplysninger:

Påkrevde felter for elev:
Fødselsdato:
Elev -  Vi er avhengig av å vite fødselsdato på våre elver, da ikke alle tilbud gjelder for alle aldersgrupper, samt at gruppeundervisning ofte settes sammen med elever på samme alder, pluss at  tilbudene  våre først og fremst gjelder frem til du er ferdig på videregående skole.
Foresatte -  Dette er for å koble riktig regningsmottaker opp mot kommunenes faktureringssystem.

Adresse:
Vi tar i utgangspunktet bare inn elever som er bosatt i Ås kommune da plassene er sterkt subsidierte.
Fakturaer sendes ut til bostedsadressen pr. post hvis dere ikke har avtalegiro eller e-faktura i Ås kommune.

Mobiltelefon: Her kan man velge å kun oppgi foresattes mobilnummer, men det er fint for oss å ha kontaktinfo for eksempel ved hastebeskjeder.

E-post: Her er det valgfritt om dere kun skriver foresattes  epostadresse på elevkortet.   Dette vil for de fleste være avhengig av alder på eleven, og kan når som helst forandres.  Noen foresatte ønsker at informasjon skal gå direkte også til eleven - da har de muligheten her.
Foresattes mail skrives (også) under opplysninger for foresatte.

Skole og klassetrinn:
Dette bruker vi for å sette opp timeplan,  elevgrupper, konserter,  undervisning eller prosjekter ved de ulike skoene.
-For de yngre årsklassene samarbeider vi med sfo. 
- Ved hastebeskjeder kan vi kontakte elever via  skolen (f.eks plutselig sykdom hos lærer, forsinkelse el.l)
-Dette feltet  blir ikke automatisk oppdatert og her kan man velge å skrive ukjent, selv om dette er litt
upraktisk av  nevnte grunner

Forøvrig:
-Vi videresender ikke epostlister til andre aktører.
-Vi etterstreber å kun sende ut relevant informasjon som er knyttet til det faktum at eleven går på kulturskolen. Informasjon kan være gratisdager med underholdning f.eks Barnas verdensdager.
NB! Hvis kunder likevel  ønsker å reservere seg fra all annen informasjon enn den som knyttes direkte til undervisning/undervisinsgsopplegg, kan dere skrive : Vi ønsker ingen informasjon utover det nødvendige for (elevnavn). Send dette til kulturskolen@as.kommune.no

- Foresatte kan når som helst logge seg inn og forandre og sjekke det som står på elevens stamkort.

Databehandleravtalen med Speedadmin som er kulturskolens elevadministrasjonssystem.

Ansatte

Anders Moberg

 9088 0430

Anders.moberg@as.kommune.no

Rektor

Andreas Bratlie

997 40 575 

Bratlie.andreas@gmail.com

Slagverk

Annette S. Helland

930 53 821
annettesaugestad@gmail.com

DKS

 

 

 

Cathy Donnelly
 

4004 6304,

cathy.donnelly@gmail.com

Cello

 

 

 

 

Bass, gitargrupper og band

 

David Stenmarck

936 33 694  

davidstenmarck@gmail.com

Kunstverksted

Elisabet Olhans

9940 3595

Kristinaelisabet.olhans@as.kommune.no

Fiolin, Bratsj, dirigent to orkestre

Produksjonsleder Follo-piloten

Elvin Venæs

 

9187 3202

elvinven@icloud.com

Vikar Bass, gitargruppe og band

Felicia Ransmark

460 70 7689521

feliciaransmark@gmail.com

  Visuell kunst, kunstverkstedet

Gina Grosås Granseth
 

9263 1347

g.grosaas@gmail.com

Saxofon og fordypning musikk.

Hege Bø

9057 2863
hege.bo@as.kommune.no

Animasjon og DKS

Josef Zachariassen

929 85 949

Josef.zach@hotmail.com

Vikar piano, jazzpiano, pianogrupper, akkompagnement

Julia P. Alieva

481 09 860

jul1a1998@icloud.com

 Dans, vikar

Jørgen Stolt Steinset

950 97 626

Jorgen.stolt.steinset@as.kommune.no

Spillutvikling

Kari Solheim

9016 8762

Kari.solheim@as.kommune.no 

Trompet og prosjektleder UngMusikk

Karin Johansson

4550 6685

karinemmalinnea@gmail.com

Waldhorn, trompet

Ketil Gudim

9130 3018

ketgudim@online.no

Dans

Kristine Mari Hansen

4819 3616

Kristine.Mari.Hansen@as.kommune.no

Dans, Administrasjon dans

Kristoffer Dokka

9585 0098

krisdokk@gmail.com

saxofon og klarinett

Kristoffer Kregnes

9843 6374

kristoffer.kregnes@gmail.com

Dirigent Nordby skolekorps

Lars Martin Hurrød

9225 9589

lmhurrod@me.com

Klarinett

Lars Monstad

94190606
lars.monstad@as.kommune.no

  Piano

 

Lise Andrea Grimelund-Kjelsen

9808 6508

lise.andrea.grimelund-kjelsen@as.kommune.no

Teater, Koordinator DKS

Niklas Djurle

9245 3695

niklas.dj@mac.com

Fiolin, dirigent Junior- og Ungdomsorkester + FUSO

Maria Sjøberg

A: 64962394

40420905

 maria.sjoberg@as.kommune.no

Inspektør, ansvarlig DKS-VERKsted

Marte Røe Nåvik

91757923

marte.navik@gmail.com

grovmessing

 

 

 

 

 

Trekkspill og trekkspillorkester 

 

 

 

Olav Kåre Dønheim

91830276

Olavkare.donheim@as.kommune.no

Teater

Petter Bals Udnes

4810 5298

petter@udnes.com

Dirigent aspirant- og juniorkorps Ås, dirigent Båb, Musikkverksted

Rebecca Holm

4074 2207

Rebecca.Holm@as.kommune.no

Dans 

Reidar Edvardsen

 

4130 3028

redemando@gmail.com

Gitar

Tore Eie

9936 1330

tore.eie@gmail.com

Gitargruppe Sjøskogen 

Sara Helene Jenssen

911 26 346

Sara.helene.jenssen@as.kommune.no

Dans Solberg skole

Shane Connelly

 

4124 1696

shanepatrick.connolly@as.kommune.no

Kontorleder

Siri Beate Rygg

4145 8220

siri.beate.rygg@as.kommune.no

Fløyte, Dirigent Ås jente- og guttekorps og Nordby aspirantkorps

 

Svein Erik Martinsen Ånestad

9864 7961

Svein.Erik.Martinsen.Anestad@as.kommune.no

El-gitar, Digital musikkproduksjon, Gitargrupper og fordypning musikk, 

Vera Folstad

9517 2987

verafolstad@yahoo.no

Piano og kirkeorgel

Vilde Didriksen

90732205

vilde.didriksen5@gmail.com

Sang og musikal