Boligene har ulikt antall leiligheter. Boligene er tilrettelagt slik at beboere skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand etter behov. Det er fellesarealer ved flere av boligene som benyttes til sosiale aktiviteter & felles måltider. Det er uteområder ved alle boligene.

Boligene har døgnbemanning med tverrfaglig sammensatt personalgruppe som består blant annet av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Leilighetene er beboernes eget hjem, som de leier eller eier. De mottar tjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende i kommunen.

Målet er at beboerne får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. De skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie. Det er fokus på god livskvalitet og aktivitet tilpasset den enkelte.

Dr. Sødringsvei

Dr. Sødringsvei 10, 1430 Ås

Vakttelefon: 959 39 635

Avdelingsleder: 959 51 916

Kajaveien

Kajaveien 43-45, 1433 Ås

Vakttelefon: 959 51 880/959 39 852

Avdelingsleder: 959 51 891

Ljungbyveien

Ljungbyveien 17, 1435 Ås

Vakttelefon: 64 96 22 90/ 959 39 682

Avdelingsleder: 64 96 22 91/ 990 83 682

Bolig og avlastning for unge - Ljungbyveien

Solfall borettslag

Solfallsveien 22, 1435 Ås

Vakttelefon: 959 51 884/959 39 698

Avdelingsleder: 940 09 892