Om sykehjemmet

Moer sykehjem er et moderne sykehjem med flotte fasiliteter og mange dyktige medarbeidere. Sykehjemmet har både medisinsk korttidsavdeling og langtidsavdeling. Vårt mål er å gi helhetlig pleie og omsorg i et trygt miljø.

Kontakttelefoner

Kontakttelefoner

 • Avdeling 1A  -  64 96 25 10
 • Avdeling 1B  -  64 96 25 11
 • Avdeling 1C  -  64 96 25 12
 • Avdeling 1D  -  64 96 25 13
 • Avdeling 2A  -  64 96 25 14
 • Avdeling 2C  -  64 96 25 16
 • Avdeling 2D  -  64 96 25 17

La det ringe lenge fordi telefonene viderekobles
 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: Ås kommunes sentralbord. tlf. 64 96 20 00

Besøksadresse: Tunveien 2
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Telefonnummer: Resepsjon Moer sykehjem, tlf. 64 96 25 00
​E-post: post@as.kommune.no

Enhetsleder

Gro Svendstad, tlf. 64 96 25 00 / 64 96 25 01


Avdelingssykepleiere

 • Avd. 1AB - Abdullah Balabadan, tlf. 664 96 25 30
 • Avd. 1CD - Julia Korniyenko, tlf. 64 96 25 31
 • Avd. 2A   - Lene Heiaas, tlf. 64 96 25 32
 • Avd. 2CD - Catharina Kristiansen, tlf. 64 96 25 33


Institusjonslege

Mirela Slomic, tlf. 64 96 25 00
Natali Viken, tlf. 64 96 25 00

Avdelingene

Telefoner
Avdeling 1A     - tlf. 64 96 25 10 / 64 96 25 40
Avdeling 1B     - tlf. 64 96 25 11 / 64 96 25 43
Avdeling 1C    - tlf. 64 96 25 12 
Avdeling 1D    - tlf. 64 96 25 13 
Avdeling 1CD - tlf. 64 96 25 50 - fagkoordinator sykepleier dagtid


Avdeling 2A    - tlf. 64 96 25 14
Avdeling 2A    - tlf. 64 96 25 88, fagkoordinator sykepleier dagtid
Avdeling 2A    - tlf. 64 96 25 52, sykepleier kveld
Avdeling 2A    - tlf. 48 88 04 21, pasienttelefon
Avdeling 2C   - tlf. 64 96 25 16 / 64 96 25 58
Avdeling 2D   - tlf. 64 96 25 17 / 64 96 25 81

Praktisk informasjon
På hver bogruppe er det en dagligstue. På spisekjøkkenet spises måltidene i fellesskap. Dersom dette ikke passer, får du selvfølgelig maten din på rommet. Spisekjøkkenet er forbeholdt pasientene.

Spisetider
Frokost       ca. kl. 09:15
Middag       ca. kl. 13:00
Kaffe           ca. kl. 15:30
Aftens         ca. kl. 18:00
Senkvelds ca. kl.20:00 (tilbud om blant annet suppe)

Besøkstider
Ingen spesiell besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom, stue eller kantine.

Legeundersøkelser
Medisinsk korttidsavdeling kan dessverre ikke ha ansvar for å følge til og fra undersøkelser som er planlagt i forkant av oppholdet på avdelingen, heller ikke for timer hos tannlege. Ved tilfeller der avdelingen i samråd med institusjonslegen ordner med undersøkelser skal avdelingen følge. Sykehjemmet har institusjonslege hver ukedag på dagtid.

Merking av tøy
Privat tøy merkes. Sykehjemmet er behjelpelig med navnelapper og merkemaskin. Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for bunader med tilbehør.

Røyking
Det er røykeforbud på pasientrommene.

Penger/verdisaker
Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for penger og verdisaker. Det anbefales et maks beløp på 500 kroner.

Arrangementer
Private arrangementer er pårørende ansvarlig for.

flytskjema FHI
Klikk på bildet for større visning

Smittevernråd ved besøk

Hva gjør du ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner? Her får du et nyttig kart fra FHI om hva du skal gjøre ved nyoppståtte  luftveisinfeksjoner.  

flytskjema FHI.jpg