Kontakttelefoner

 • Avdeling 1A  -  64 96 25 10
 • Avdeling 1B  -  64 96 25 11
 • Avdeling 1C  -  64 96 25 12
 • Avdeling 1D  -  64 96 25 13
 • Avdeling 1H  -  64 96 25 18
 • Avdeling 2H  -  64 96 25 68 
 • Avdeling 2C  -  64 96 25 16
 • Avdeling 2D  -  64 96 25 17

La det ringe lenge fordi telefonene viderekobles
 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: Ås kommunes sentralbord. tlf. 64 96 20 00

Besøksadresse: Tunveien 2
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Telefonnummer: Resepsjon Moer helsehus, tlf. 64 96 25 00
​E-post: post@as.kommune.no

Enhetsleder
tlf. 64 96 25 00 / 64 96 25 01


Avdelingsledere

 • Avdelingsleder 1AB, tlf. 64 96 25 30
 • Avdelingsleder 1CD, tlf. 64 96 25 31
 • Avdelingsleder 1H/2H, tlf. 64 96 25 32
 • Avdelingsleder 2CD, tlf. 64 96 25 33

Avdelingene

Telefoner
Avdeling 1A - tlf. 64 96 25 10 / 64 96 25 40
Avdeling 1B - tlf. 64 96 25 11 / 64 96 25 43

Avdeling 1C - tlf. 64 96 25 12 
Avdeling 1D - tlf. 64 96 25 13 
Avdeling 1CD - fagkoordinator sykepleier dagtid, tlf. 64 96 25 50

Avdeling 1H - tlf. 64 96 25 18
Avdeling 2H - tlf. 64 96 25 68
Avdeling 1H/2H - fagkoordinator sykepleier dagtid, tlf. 457 41 457 (dette nummeret kan ikke motta SMS)
Avdeling 1H - sykepleier kveld, tlf. 457 41 450 (dette nummeret kan ikke motta SMS)
Avdeling 2H - sykepleier kveld, tlf. 457 41 458 (dette nummeret kan ikke motta SMS)
Avdeling 1H/2H - pasienttelefon, tlf. 488 80 421 (dette nummeret kan ikke motta SMS)

Avdeling 2C - tlf. 64 96 25 16 / 64 96 25 58
Avdeling 2D - tlf. 64 96 25 17 / 64 96 25 81

Praktisk informasjon
På hver bogruppe er det en dagligstue. På spisekjøkkenet spises måltidene i fellesskap. Dersom dette ikke passer, får du selvfølgelig maten din på rommet. Spisekjøkkenet er forbeholdt pasientene.

Spisetider for medisinsk korttidsavdeling 1H/2H
Frokost              kl. 09:15
Frukt og saft     kl. 11:00
Lunsj                 kl. 13:00
Middag             kl. 16:00
Aftens               kl. 19:00
 

Spisetider for langtidsavdelingene
Frokost       ca. kl. 09:15
Middag       ca. kl. 13:00
Kaffe           ca. kl. 15:30
Aftens         ca. kl. 18:00
Senkvelds ca. kl.20:00 (tilbud om blant annet suppe)

Besøkstider
Ingen spesiell besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom, stue eller kantine.

Legeundersøkelser
Medisinsk korttidsavdeling kan dessverre ikke ha ansvar for å følge til og fra undersøkelser som er planlagt i forkant av oppholdet på avdelingen, heller ikke for timer hos tannlege. Ved tilfeller der avdelingen i samråd med institusjonslegen ordner med undersøkelser skal avdelingen følge. Sykehjemmet har institusjonslege hver ukedag på dagtid.

Merking av tøy
Privat tøy merkes. Sykehjemmet er behjelpelig med navnelapper og merkemaskin. Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for bunader med tilbehør.

Røyking
Det er røykeforbud på pasientrommene.

Penger/verdisaker
Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for penger og verdisaker. Det anbefales et maks beløp på 500 kroner.

Arrangementer
Private arrangementer er pårørende ansvarlig for.