Om sykehjemmet

Moer sykehjem har både medisinsk korttidsavdeling og langtidsavdeling. Vårt mål er å gi helhetlig pleie og omsorg i et trygt miljø.

Illustrasjon som viser hvor de ulike avdelingene på Moer sykehjem er

Avdelingene

Telefoner

Avdeling 1A    - tlf. 64 96 25 10 / 64 96 25 40
Avdeling 1B    - tlf. 64 96 25 11 / 64 96 25 43
Avdeling 1C    - tlf. 64 96 25 12 
Avdeling 1D    - tlf. 64 96 25 13 
Avdeling 1CD - tlf. 64 96 25 50 - fagkoordinator sykepleier dagtid


Avdeling 2A    - tlf. 64 96 25 14
Avdeling 2A    - tlf. 64 96 25 88, fagkoordinator sykepleier dagtid
Avdeling 2A    - tlf. 64 96 25 52, sykepleier kveld
Avdeling 2A    - tlf. 48 88 04 21, pasienttelefon
Avdeling 2C    - tlf. 64 96 25 16 / 64 96 25 58
Avdeling 2D    - tlf. 64 96 25 17 / 64 96 25 81

Praktisk informasjon

På hver bogruppe er det en dagligstue. På spisekjøkkenet spises måltidene i fellesskap. Dersom dette ikke passer, får du selvfølgelig maten din på rommet. Spisekjøkkenet er forbeholdt pasientene.

Spisetider

Frokost       ca. kl. 09:15
Middag       ca. kl. 13:00
Kaffe           ca. kl. 15:30
Aftens         ca. kl. 18:00
Senkvelds ca. kl.20:00 (tilbud om blant annet suppe)

Besøkstider

Ingen spesiell besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom, stue eller kantine.

Legeundersøkelser

Medisinsk korttidsavdeling kan dessverre ikke ha ansvar for å følge til og fra undersøkelser som er planlagt i forkant av oppholdet på avdelingen, heller ikke for timer hos tannlege. Ved tilfeller der avdelingen i samråd med institusjonslegen ordner med undersøkelser skal avdelingen følge.

Sykehjemmet har institusjonslege hver ukedag på dagtid.

Merking av tøy

Privat tøy merkes. Sykehjemmet er behjelpelig med navnelapper og merkemaskin. Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for bunader med tilbehør.

Røyking

Det er røykeforbud på pasientrommene.

Penger/verdisaker

Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for penger og verdisaker. Det anbefales et maks beløp på 500 kroner.

Arrangementer

Private arrangementer er pårørende ansvarlig for.

Besøk ved avdelingene

Hovedinngangen er åpen mellom kl. 10.00 og kl. 18.00. Utenom åpningstiden, ring direkte til avdelingen.

Fra og med 1. august praktiserer hver avdeling besøksprotokoll.

Rutiner for besøk ved Moer sykehjem

Besøk på pasientrom
Ingen begrensninger på antall besøk, kun avstand til ikke-vaksinerte.

Frisør og fotpleier
Åpner for kunder til frisør og fotpleier utenfra sykehjemmet med de nasjonale/lokale regler som gjelder for deres drift.

Generelle smittevernråd ved besøk

  • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Unntak fra karantene i forbindelse med besøk er beskrevet i 6j i covid-19-forskriften. Se avsnittet nedenfor «Smittevernråd for besøkende som er unntatt karantene eller har luftveissymptomer».
  • Besøk til beboere som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19 bør som hovedregel ikke gjennomføres, men det kan gjøres individuelle vurderinger, se eget avsnitt nedenfor.
  • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn 10 dager.
  • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende skal følges. 
  • Besøkende må informeres om gjeldende smittevernrutiner.
  • Alle besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst, også når besøk gjennomføres utendørs.

Under besøket

  • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
  • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner med mange beskyttede beboere

Under besøket
• Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
• Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering, ev. i samråd med pårørende, basert på om beboeren er i risikogruppe og det lokale smitterisikonivået.
• Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger tilsier.
• Det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot covid-19 kan holde minst 1 meter avstand seg imellom.
• Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes.

I etterkant av besøk
• Alle felles berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) i areal hvor det foregår besøk bør rengjøres eller desinfiseres daglig i henhold til institusjonens renholdsplan.

Kontakttelefoner

Kontakttelefoner

Avdeling 1A - 64 96 25 10

Avdeling 1B -  64 96 25 11

Avdeling 1C -  64 96 25 12

Avdeling 1D -  64 96 25 13

Avdeling 2A  - 64 96 25 14

Avdeling 2C -  64 96 25 16

Avdeling 2D - 64 96 25 17

La det ringe lenge fordi telefonene viderekobles
 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: Ås kommunes sentralbord. tlf. 64 96 20 00

Besøksadresse: Tunveien 2
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Telefonnummer: Resepsjon Moer sykehjem, tlf. 64 96 25 00
​E-post: post@as.kommune.no

Enhetsleder

Gro Svendstad, tlf. 64 96 25 00 / 64 96 25 01

Institusjonslege

Mirela Slomic, tlf. 64 96 25 00
Natali Viken, tlf. 64 96 25 00

Avdelingssykepleiere

Avd. 1AB - Abdullah Balabadan, tlf. 664 96 25 30

Avd. 1CD - Julia Korniyenko, tlf. 64 96 25 31

Avd. 2A   - Lene Heiaas, tlf. 64 96 25 32

Avd. 2CD - Catharina Kristiansen, tlf. 64 96 25 33