Om tilbudet

Pasienter som blir innlagt på KAD får et like godt tilbud som på sykehus. Vi har god faglig kvalitet, legedekning hele døgnet og nærhet til legevakt og Ahus. Vi har også tilgang til røntgen, CT og laboratorietjenester.

Følgende lidelser kan være aktuelle for KAD:

 • Muskel- og skjelett, fallskader og akutt forverring
 • Akutte ryggsmerter
 • Hodetraume med behov for innleggelse og observasjon
 • Øre-/nese-/hals
 • Hjerte- og karsykdommer med behov for observasjon og medikamentvurdering
 • Antibiotikabehandling
 • Mage/tarm – forstoppelse ved kjent årsak, oppkast/diare
 • Diabetesoppfølging
 • Gravide med svangerskapskvalme
 • Sårpleie
 • Funksjonssvikt
 • Smertebehandling
 • Demens og kognitiv svikt
 • Rus/psykiatri For å sikre god pasientflyt og god overgang til neste behandlingsnivå har KAD kort liggetid.

Hvem kan få tilbudet?

Pasienten skal være undersøkt av lege og kan kun bli lagt inn etter konferering med vakthavende lege på KAD.  

Hva må pasienten ha med?

 • Medisinliste
 • Multidose, hvis pasienten har dette
 • Hygieneartikler og evt. private klær