Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring av forskjellige grunner. Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Hvem har rett?

  • Personer som ikke har fullført grunnskoleopplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. mangelfull opplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. sykdom eller skade.

Er du over 16 år og bosatt i Ås, Frogn eller Vestby, kan du søke om plass.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i undervisningen og målene i læreplanen, se Kompetanse Norge.

Les mer om grunnskole for voksne hos Utdanningsdirektoratet

Slik søker du

Last ned søknadskjemaet her, og send det til oss på mail: 

laeringssenteret@as.kommune.no

eller lever det i resepsjonen:

Moerveien 10, 
1431 Ås

Ekspedisjonstid: Mandag til torsdag kl. 09:00 - 12:00