Du kan få TT-kort hvis:

  • du ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år
  • du har folkeregistrert adresse og er bosatt i Akershus fylkeskommune
  • legen din har sendt inn legeerklæring om hvorfor du trenger TT-kort.

Det er fylkeskommunen som tar i mot og behandler søknader om TT-kort.

Les mer hos Akershus fylkeskommune om TT-kort