Viktig informasjon om Helsestasjon for ungdom og studenter.

VI har stor pågang og dessverre lang ventetid på timer pga redusert kapasitet hos oss.

Vi ber alle som allerede har time hos oss med behov for å endre tidspunket om å avbestille/endre timen minst to arbeidsdager før avtalen. Akutt sykdom kan oppstå og fortsatt skal man være frisk/ingen fokjølelsessymptomer for å møte hos oss. Avbestilles ikke timen settes det ikke automatisk opp en ny. 

Helsestasjon for ungdom og studenter har drop in uten timebestilling mandager kl. 8.30-11 og onsdager kl. 14.30-19. På drop in møter du helsesykepleier evt. jordmor. Drop in åpner 15 min før første timen

Vi har stengt alle lørdager og helligdager

VIKTIG INFO: Onsdag 28.09 er drop tiden 08.30-11.30 IKKE kveldstid!

09.11 er drop in stengt, avtalte timer går som planlagt. Vi har dessverre fortsatt redusert kapasitet.

Se nedenfor når du kan komme på drop in og når du må bestille time hos oss.

Selvtester for seksuelt overførbare infeksjoner, SOI, kan hentes hos oss.  Trenger du å teste deg for annet enn klamydia, så kom på drop in eller bestill time hvis du trenger blodprøve. Time hos lege skal bestilles på forhånd.

Hva kan du få hjelp til?

Vi tilby hjelp innenfor disse områdene: 

 • Seksuell helse
 • samliv, seksualitet og seksuell identitet
 • prevensjon
 • testing av seksuelt overførbare infeksjoner og vaksinasjon for Hepatitt B til risikogrupper
 • graviditet

Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon (SOI) som smitter lett. Du kan få tatt klamydiatest ved selvtest: urinprøve for gutter, pinneprøve fra skjeden for jenter. Vi oppfordrer til klamydiatesting ved partnerskifte. Viktigst av alt, er at du prøver å unngå å bli smittet.  Kondom beskytter mot smitte!

Gratis kondomer og hjemmetestsett for klamydia kan hentes i gangen i 3. etg før du går inn på helsestasjonen . Finnes også på studentposten på NMBU. Testing for andre SOI ved oppmøte/time på HFU.

Psykososial helse

 • vanskelige tanker og følelser
 • mistrivsel
 • sorg
 • lettere psykiske vansker
 • spiseproblemer


Livsstilsproblemer

 • problemer knyttet til rus og alkohol
 • søvnvansker
 • stress
 • røykeavvenning
 • overvekt

Drop in: Prevensjon, SOI testing, seks.helse, kort prat (ca. 20 min) innen ulike tema.

Timebestilling nødvendig ved:

* Ønske om psykolog/kartleggingssamtale psykisk helse.

* SOI testing med blodprøve (hepatitt, HIV, syfilis)

* MRSA testing vet. studenter 

* P-stav inn/ut

* Spiral inn/ut

* Underlivsundersøkelse (kun på indikasjon, ikke screening)

Samtaletjenesten gir tilbud om kortvarig oppfølging og støttesamtaler v. ulike faggrupper. På kartleggingssamtalen vurderer vi sammen hva som er den riktige hjelpen videre for deg. Noen vil få tilbud hos en av våre egne terapeuter, andre vil bli anbefalt en tjeneste v. en annen instans. 

 

Evt. tilbud om psykolog og familieterapeut ved Helsestasjon for ungdom og studenter gjelder kun NMBU studenter.

Psykolog til stede mandag-fredag. Timer etter avtale. Ikke drop in. 


Annen helsehjelp

Bruk fastlegen din ved alle andre helseproblemer eller sykdomstilfeller. Vi oppfordrer deg som er NMBU student til å melde flytting til Ås kommune og til å  sørger for at du har en fastlege i området. Her er informasjon om hvordan du bytter på www.helsenorge.no

Ved akutt behov for helsehjelp, kontakt legevakt på 116 117. Eventuelt nødnummer 113

Trenger du reisevaksine, kan du bestille time på Reisevaksinasjonskontoret på Ås helsestasjon, reisevaksinasjon. Bestill time i god tid hvis du skal ut og reise. Reisevaksiner koster litt, men er en viktig forsikring når du skal ut og reise.

Ruskontrakt

Ås kommune har ut juni 2022 tilbud til ungdom om ruskontrakt, et hjelpetiltak for ungdom som viser en bekymringsfull utvikling med hensyn til bruk av ulovlige rusmidler. 

Fra høsten 2022 skal det komme nye retningslinjer fra Helsedirektoratet som medfører en omlegging av tilbudet i Ås. Info nedenfor er basert på "den gamle modellen" ut juni 2022. 

Hva er en ruskontrakt?

Ruskontrakt-oppfølgingen er et samarbeid mellom helsestasjonen i kommunen og forebyggende enhet hos politiet i Follo. Vårt ønske er å hjelpe ungdom som eksperimenterer med rus så tidlig som mulig, gjennom samtaler og urinprøvekontroll. Erfaringer viser at mange ungdommer opplever denne oppfølgingen som en hjelp til å gjøre andre valg og til å slippe press fra jevnaldrende når de sier at går på ruskontrakt.
 

Hvem kan inngå ruskontrakt?

Henvendelser angående ruskontrakt kan komme fra ungdom selv, foreldre, skole, helsesykepleier, barnevern, politi eller andre. Tilbudet gjelder ungdom opp til 20 år. Kontrakten innebærer i tillegg til opplegget for ungdommen, veiledningssamtaler med foreldre/foresatte.
 

Gjennomføring av kontrakten

Oppstartsmøte for kontrakt foregår sammen med psykisk helsearbeider / helsesykepleier, familieveileder/miljøterapeut og representant fra politiet. Ungdom og foreldre / foresatte undertegner kontrakt om oppfølging i de neste 8 måneder. Oppfølgingen innebærer urintesting og støttesamtaler med ungdommen, og veiledningssamtaler med foreldre / foresatte.

Ungdommen får ukentlig oppfølging de tre første månedene. Psykisk helsearbeider / helsesykepleier påser at urintesten blir tatt og har samtaler med den unge på Ås eller Nordby helsestasjon. Etter tre måneder på kontrakt foregår vanligvis oppfølgingen annenhver uke.

Kontaktpersoner for henvendelser om ruskontrakt

Rune Fossum, forebyggende enhet i politiet
Mobil: 48955084, rune.fossum@politiet.no

Pia Onsaker, helsesykepleier
Mobil: 904 14 643, piaLundEriksen.onsaker@as.kommune.no

Informasjon fra Helsedirektoratet om cannabis på weedensenteret.no