Viktig informasjon i forbindelse med koronavirus

På grunn av korona har vi bare drop in med timebestilling.

Det vil si at du må bestille time før du møter fysisk på helsestasjon for ungdom og studenter. Se kontaktinfo til høyre på siden.

Før du møter på helsestasjon for ungdom og studenter ber vi deg lese dette:

 • Bare den som har time skal møte. Helsestasjonen kan bare ta deg imot hvis du er helt frisk; se spørsmålene under. Er du i tvil om du bør møte på timen ber vi deg ringe 64962240 før du møter.
 • Når du kommer inn på helsestasjonen bes du sprite hender og ta på deg skoovertrekk. Så henvender du deg til helsesekretær i luken.
 • Alle som møter på time på Helsestasjon for ungdom og studenter får følgende spørsmål av helsesekretær:
  • Er du frisk? (obs særlig symptomer fra luftveier og/ feber)

  • Er alle du bor med friske?

  • Er du eller noen du bor med i karantene eller isolat?

  • Har du de siste 2 uker utsatt deg selv for økt smitterisiko, f.eks. vært på utenlandsreise, eller med noen som etterpå har fått påvist sykdom?

  • Har du de siste 2 uker selv vært syk eller hatt mistanke om at du kan være smittet?

Vi ber alle møte på  tildelt klokkeslett, dette for å begrense antall på venterommet. Er det ikke helsesekretær til stede bes du følge informasjonen oppsatt i resepsjonen.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre, håper på forståelse for det

Selvtester for seksuelt overførbare infeksjoner, SOI, kan hentes hos oss.  

Helsespørsmål om koronavirus:se  https://www.helsenorge.no/koronavirus

Hva kan du få hjelp til?

Vi tilbyr hjelp innenfor disse områdene: 

 • Seksuell helse
 • samliv, seksualitet og seksuell identitet
 • prevensjon
 • testing av seksuelt overførbare infeksjoner og vaksinasjon for Hepatitt B til risikogrupper
 • graviditet

Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon (SOI) som smitter lett. Du kan få tatt klamydiatest ved selvtest: urinprøve for gutter, pinneprøve fra skjeden for jenter. Vi oppfordrer til klamydiatesting ved partnerskifte. Viktigst av alt, er at du prøver å unngå å bli smittet.  Kondom beskytter mot smitte!

Gratis kondomer og hjemmetestsett for klamydia kan hentes i gangen i 3. etg før du går inn på helsestasjonen . Finnes også på studentposten på NMBU. Testing for andre SOI ved oppmøte/time på HFU.

Psykososial helse

 • vanskelige tanker og følelser
 • mistrivsel
 • sorg
 • lettere psykiske vansker
 • spiseproblemer


Livsstilsproblemer

 • problemer knyttet til rus og alkohol
 • søvnvansker
 • røykeavvenning
 • overvekt


Annen helsehjelp

Bruk fastlegen din ved alle andre helseproblemer eller sykdomstilfeller. Vi oppfordrer deg som er NMBU student til å melde flytting til Ås kommune og til å  sørger for at du har en fastlege i området. Her er informasjon om hvordan du bytter på www.helsenorge.no

Ved akutt behov for helsehjelp, kontakt legevakt på 116 117. Eventuelt nødnummer 113

Trenger du reisevaksine, kan du bestille time på Reisevaksinasjonskontoret på Ås helsestasjon, reisevaksinasjon. Bestill time i god tid hvis du skal ut og reise. Reisevaksiner koster litt, men er en viktig forsikring når du skal ut og reise.

Ruskontrakt

Ås kommune har tilbud til ungdom om ruskontrakt, et hjelpetiltak for ungdom som viser en bekymringsfull utvikling med hensyn til bruk av ulovlige rusmidler.

Hva er en ruskontrakt?

Ruskontrakt-oppfølgingen er et samarbeid mellom helsestasjonen i kommunen og forebyggende enhet hos politiet i Follo. Vårt ønske er å hjelpe ungdom som eksperimenterer med rus så tidlig som mulig, gjennom samtaler og urinprøvekontroll. Erfaringer viser at mange ungdommer opplever denne oppfølgingen som en hjelp til å gjøre andre valg og til å slippe press fra jevnaldrende når de sier at går på ruskontrakt.
 

Hvem kan inngå ruskontrakt?

Henvendelser angående ruskontrakt kan komme fra ungdom selv, foreldre, skole, helsesykepleier, barnevern, politi eller andre. Tilbudet gjelder ungdom opp til 20 år. Kontrakten innebærer i tillegg til opplegget for ungdommen, veiledningssamtaler med foreldre/foresatte.
 

Gjennomføring av kontrakten

Oppstartsmøte for kontrakt foregår sammen med psykisk helsearbeider / helsesykepleier, familieveileder/miljøterapeut og representant fra politiet. Ungdom og foreldre / foresatte undertegner kontrakt om oppfølging i de neste 8 måneder. Oppfølgingen innebærer urintesting og støttesamtaler med ungdommen, og veiledningssamtaler med foreldre / foresatte.

Ungdommen får ukentlig oppfølging de tre første månedene. Psykisk helsearbeider / helsesykepleier påser at urintesten blir tatt og har samtaler med den unge på Ås eller Nordby helsestasjon. Etter tre måneder på kontrakt foregår vanligvis oppfølgingen annenhver uke.

Kontaktpersoner for henvendelser om ruskontrakt

Rune Fossum, forebyggende enhet i politiet
Mobil: 48955084, rune.fossum@politiet.no

Pia Onsaker, helsesykepleier
Mobil: 904 14 643, piaLundEriksen.onsaker@as.kommune.no

Helge Seeser-Hoff, miljøterapeut
Mobil:  959 51 936, helge.seeser-hoff@as.kommune.no