Om oss

Psykisk helsetjeneste hjelper mennesker med psykiske problemer, slik at du i størst mulig grad mestrer hverdagen. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Tilbudet ved psykisk helsetjeneste er for alle som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og er over 18 år. 

Er du under 18 år kan du kontakte helsestasjonen for ungdom for å få hjelp: 

Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås kommune

Vi er ikke en akutt-tjeneste. Hvis du er i en situasjon hvor det haster å få hjelp, må du ta kontakt med fastlegen din, Follo Akutt Team (telefon 67 96 50 00) eller legevakt (telefon 116 117).

Slik søker du om hjelp fra oss

Du kan henvende deg selv via telefon eller sende søknadsskjema.

Du kan også bli henvist hit av din fastlege eller få hjelp fra pårørende, andre hjelpere i kommunen eller andre helsetjenester.

Våre tjenester er gratis.

Søke helse- og omsorgstjenester

Hvilke tilbud har vi

  • Kurs - vi holder jevnlige kurs. Kursene annonseres på kommunens nettsider og eventuelt i lokalavisene.
  • Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog
  • Samtaletilbud til pårørende til mennesker med psykiske lidelser
  • Ambulerende tjenester, dvs hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring
  • Personalbaser tilknyttet boliger, dvs lettere tilgjengelig hjelp, dersom utfordringene tilsier et slikt behov
  • FACT-team