Nordbyhallen

Nordbyhallen ligger  ved  Nordbytun ungdomsskole, adresse Emily Kirkerudsvei 6, 1407 Vinterbro
Skolene disponerer Nordbyhallen i skoletiden kl 0800 - 1430. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune. Lag tilsluttet Norges idrettsforbund skal ha fortrinnsrett til hallen og kan disponere til følgende tider:

 • kl 1600 - 2230 hverdager
 • kl 0800 - 2230 lørdager og søndager

Idrettshallen er tilrettelagt kun for idrettsaktiviteter og banen er markert for en håndballbane, volleyball (en ordinær og tre minibaner), en stor basketbane, to badmintonbaner, en tennisbane og en innebandybane. Hallen kan deles med skillevegg. Hallkapasitet: 900 personer i hall/garderober. Tribunekapasitet 300 personer.

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold og administrerer bruken av hallene utenom skoletiden.

Åshallen

Åshallen ligger ved Ås videregående skole, adresse Hogstvetveien 9, 1430 Ås

Ås videregående disponerer Åshallen i skoletiden kl 0800 - 1600. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune. Lag tilsluttet Norges idrettsforbund skal ha fortrinnsrett til hallen og kan disponere til følgende tider:

 • kl 1600 - 2230 hverdager
 • kl 0800 - 2230 lørdager og søndager

Idrettshallen er tilrettelagt kun for idrettsaktiviteter og banen er markert for en håndballbane og tre minihåndballbaner, en volleyballbane, minibasket, en tennisbane, en badmintonbane og innebandybane. Hallen kan deles med skillevegg. Hallkapasitet: 275 personer i hall/garderober. Tribunekapasitet 325 personer.  I forbindelse med påbygging av Åshallen er garderobene stengt kveldstid og helg hele skoleåret 2021-22. 

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av idrettshallene og administrerer bruken av hallene utenom skoletiden.

Solberg flerbrukshall

Solberg flerbrukshall ligger i tilknytning til Solberg skole, adresse Mjølner vei 4, 1400 Ski.

Solberg skole disponerer hallen i skoletiden kl 0800 - 1700. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune og disponibel tid er som følger:

kl 1700 - 2230  hverdager
kl 0800 -2230 lørdager og søndager
Hallen er kun beregnet på trening. Det er ikke tribune eller sitteplass for publikum. Spilleflate 23 X 44 meter. Hallen har to skillevegger som kan senkes ned og dele hallen i tre enheter.

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold og administrerer bruken av hallen utenom skoletiden

Rustad flerbrukshall

Rustad flerbrukshall ligger i tilknytning til  Rustad skole. Adresse Bestemors vei 2, 1434, 1430 Ås.

Rustad skole disponerer hallen i skoletiden kl 0800 - 1700. Utenom skoletiden skal hallen primært benyttes av lag i Ås kommune og disponibel tid er som følger:

 • kl 1700 - 2230  hverdager
 • kl 0800 -2230 lørdager og søndager

Hallen er kun beregnet på trening. Det er ikke tribune eller sitteplass for publikum. Spilleflate 23 X 44 meter. Hallen har to skillevegger som kan senkes ned og dele hallen i tre enheter. 

Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold og administrerer bruken av hallen utenom skoletiden

Leie av hallene

Leie av hallene
Eiendom administrerer utleie av Nordbyhallen, Åshallen,  Solberg og Rustad flerbrukshall kvelder og helg.

Det kan søkes om halltid til følgende tider:

Nordbyhallen
kl 1600 – 2230 hverdager
kl 0800 -  2230 lørdag og søndager

Åshallen
kl 1600 – 2230 hverdager
kl 0800 -  2230 lørdag og søndager

Flerbrukshaller - Solberg og Rustad
kl 1700 – 2230 hverdager
kl 0800 -  2230 lørdag og søndager

Kontaktperson for leie av hall
Konsulent Marianne Hoff
Telefon: 64962410
E-post: Marianne.Hoff@as.kommune.no

Slik søker du

 • Søknad om halltid til fast trening og arrangement for kommende skoleår, sendes Ås kommune på elektronisk søknadsskjema 
 • Søknadsfrist 1. mai.
 • Søknader skal sendes av styret eller daglig leder i idrettslaget/foreningen.
 • Søknad om leie av halltid for sporadisk leie av eventuell ledig tid etter årlig tildeling, sendes skriftlig til Ås kommune for behandling fortløpende på e-post til post@as.kommune.no eller  elektronisk søknadsskjema 
 • Hallutvalget, som består av representanter fra Ås idrettsråd og Ås kommune, fordeler halltid til fast trening og arrangement i løpet av mai/medio juni, på grunnlag av søknader og kriterier for tildeling i Retningslinje for tildeling av halltid.
 • Reglement for bruk av idrettshallene i Ås kommune
 • Leiepriser