Hva er BTI?

Gå til BTI-portalen for Ås kommune.

Noen ganger trenger gravide, barn eller familier litt ekstra støtte og oppfølging. Da er det viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp, enten du er gravid, barn, ungdom, voksen eller ansatt. BTI skal bidra til at gravide, barn, unge og familiene deres får helhetlig og god hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier som selv har en uro, eller det er knyttet en uro eller bekymring til. 
 

Organisasjonsmodell

BTI er en organisasjonsmodell for samhandling som alle som møter barn og unge i Ås kommune skal jobbe etter. Hensikten med det er å sikre en lik praksis, godt samarbeid og unngå at de familiene det gjelder blir «kasteballer» mellom de ulike kommunale tjenestene. Modellen er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.
 

Tverrfaglig samarbeid

I det tverrfaglige samarbeidet i Ås kommune er målet at vi skal benytte BTI modellen. Modellen skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og involvering av den det gjelder. Det er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med arbeidet at de barn, unge og familier det gjelder blir involvert tidlig.
 
Unntaket er ved mistanke om vold og overgrep, da skal barnevernet eller politi kontaktes direkte (kontaktinformasjon til Follo politistasjon).
 
Lurer du på noe mer angående BTI, eller har kommentarer/innspill?
Kontakt Stine Windt på e-post: stine.windt@as.kommune.no eller telefon 959 39 675.
 
Stine Windt.jpg
Stine Windt

Nasjonale ressurser

Forebygging.no er en kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse og rusforebyggende arbeid.
 
På forebygging.no finner du ressurser, kunnskap og verktøy som din kommune kan bruke i arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid