Risikogrupper

Folkehelseinstituttet (FHI) har oversikt over hvem som anbefales influensavaksine:

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2023-2024

Se hvem som er i risikogrupper her

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
   
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Her vaksineres du

De aller fleste vaksineres på sitt fastlegekontor eller hos et apotek. Du tar selv kontakt for å bli vaksinert. Vaksinen registreres i det nasjonale registreret Sysvak.

Du kan enten få resept fra fastlege, hente sprøyte på apotek og få den satt hos fastlege, eller benytte deg av tilbudene de forskjellige apotekene har for selv å vaksinere. Ved flere av disse trenger man heller ikke resept for å få vaksine.

Hvert legekontor fastsetter selv prisen for influensavaksinering for sine pasienter, så dette kan variere noe. I utgangspunktet er prisen den samme for dem med og uten frikort.

Arbeidsgivere kan også organisere vaksinering for sine arbeidstakere.

Kommunen organiserer vaksinering for kommunalt ansatte, og personer som er i kontakt med svinebesetninger ved NMBU. Dette skjer i samarbeid med universitetet.