Servering og fasiliteter

  • Løkkefotballbane  
  • Gapahuk  
  • Benker og piknikbord  
  • Fint for lek i naturen 
  • Flott jordekant med utsikt mot vest  

Turmuligheter i området

Selve Ekornskogen er ikke så stor, men det er fint å gå her, både på kryss og tvers. I boligområdene rett ved er det mange rolige veier.

På vinteren kan det være fint å gå på ski på jordene.

Lekeplass i Søråsteigen barnehage.

Slik kommer du deg hit

Ekornskogen og Ekornhuken er tilgjengelig til fots eller med sykkel for mange i Ås sentrumsområde.

Kommer dere med bil er det mulig å parkere ved Søråsteigen barnehage.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Stien gjennom Ekornskogen er veldig lettgått - universelt utformet.

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.