Slik søker du

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å søke. 

Telefon 64 96 21 50/ 64 96 21 55
 
Bor du i Frogn eller Vestby må du søke gjennom din kommune. 

Skolerute for intro-deltakere

Introruta for Ås læringssenter

2021-2022

 

Måned

 

Merknad

Antall feriedager

Juli 2021

 

Siste skoledag 2. juli

20

August 2021

 

Første skoledag etter sommerferien: Mandag 2. august

 

September 2021

 

 

 

Oktober 2021

 

Introdeltakere har IKKE høstferie i uke 40.

 

November 2021

 

 

 

Desember 2021

 

Juleferie f.o.m. torsdag 23. t.o.m. fredag 31. desember

 

5 feriedager                avsp. halvdag

Januar 2022

 

Første skoledag etter juleferien: 4. januar

 

Februar 2022

 

Introdeltakere har IKKE vinterferie i uke 8.

 

Mars 2022

 

 

 

April 2022

 

Påskeferie f.o.m. onsdag 13. april avsp.  første skoledag etter påske 19. april

Avs. halvdag

Mai 2022

 

Fri tirsdag 17. mai og torsdag 26. mai

 

Juni 2022

 

Fri mandag 6. juni.

 

 

 

Juli 2022

Siste skoledag før sommerferien fredag 1. juli. Første skoledag etter sommerferien mandag 1. august.

 

 

Om integreringprogrammet

For mange nyankomne flyktninger og innvandrere er introduksjonsprogrammet obligatorisk og foregår på heltid. Deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet med programmet er å forberede deltakerne til arbeid eller videre utdanning. 

Programmet gjennomføres i henhold til integreringloven som gjelder fra 01.01.2021. Les mer om integreringloven her

NAV innvilger introduksjonsprogrammet, mens Ås gjennomføre programmet.