Hvem har rett på spesialundervisning?

For voksne i grunnskoleopplæring finnes det to forskjellige former for spesialundervisning. Den ene typen spesialundervisning tilbys til voksne som ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem.

Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

Slik søker du

Last ned og fyll ut skjemaet Henvisning for voksne PDF document ODT document .

Skjemaer sendes per post til:
Pedagogisk psykologisk senter
Postboks 195
1431 ÅS

Til deg som er forelder

Ønsker du en vurdering av om barnet ditt har behov for spesialundervisning?

Da kan du ta kontakt med pedagogisk psykologisk senter (PPS) på e-post pps@as.kommune.no.
Vi ber om at du ikke sender oss sensitive personopplysninger om barnet på e-post.

Utredningen gjøres av en sakkyndig fagperson, som blant annet vurderer om barnet ditt kan ha nytte av en individuell opplæringsplan (IOP).