Hvem har rett på spesialundervisning?

For voksne i grunnskoleopplæring finnes det to forskjellige former for spesialundervisning. Den ene typen spesialundervisning tilbys til voksne som ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem.

Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

Slik søker du

Last ned og fyll ut skjemaet Henvisning for voksne

Skjema skrives ut og sendes til Ås PPT per brevpost eller via eDialog

Til deg som er forelder

Ønsker du en vurdering av om barnet ditt har behov for spesialundervisning?

Da kan du ta kontakt med pedagogisk psykologisk tjenste (PPT)

Utredningen gjøres av en sakkyndig fagperson, som blant annet vurderer om barnet ditt kan ha nytte av en individuell opplæringsplan (IOP).