Tekniske opplysninger

Ås kommune ønsker å motta EHF fakturaer i PDF format.

Elektronisk fakturaadresse EFH
964948798

Se eksempel på sendregning.no Hva er EHF

Krav til faktura

  • Navn og adresse til den registrerte næringsdrivende som yter tjenesten.
  • Organisasjonsnummer som er tildelt den næringsdrivende etterfulgt av bokstavene MVA.

Faktura skal sendes til:

Ås kommune
c/o økonomiavdelingen
PB 195
1431 Ås

Faktura skal merkes med attestantens ressursnummer.

  • En beskrivelse av hvilken ytelse som er levert.
  • Opplysninger om det er levert ytelser som er tatt med i andre fakturaer.
  • Vederlaget for ytelsen uten avgift.
  • Selve avgiftsbeløpet.
  • Fakturanummer.
  • Fakturadato.
  • Bankkonto må oppgis på kreditnotaer.
  • De øvrige standardkrav til fakturainformasjon som følger av bokføringsloven.

Dersom fakturaen ikke oppfyller disse kravene, vil den bli returnert.