Servering og fasiliteter

 • Mange stier og merkede turløyper i området. Flere er tilgjengelig for rullestol og barnevogn
 • To mindre gapahuker - åpne for alle!
 • Grill/bålplasser - husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid!
 • Benker på området
 • Fint for lek i naturen
 • I skisesongen er det servering på Speiderhytta Trampen, 2,5 km unna – god turvei/sti.

Turmuligheter i området

Harahukene er et flott turmål og utgangspunkt for turer videre inn i Eldor- og Kroerskogen. Tangenrunden er en merket rundløype på 6,3 km, start ved Harahukene. Kroerløypa er en lengre rundtur, 16,5 km. Tilgjengelig både sommer og vinter.

Slik kommer du deg hit

Harahukene er tilgjengelig til fots eller med sykkel for de fleste som bor i Ås sentrumsområde.

Se sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Aktivt gårdsbruk

Har du sett dyr på beite i området? De kommer fra Dyster Gård. Dyster Gård er en av seks urgårder i det som i dag er Ås kommune. Gården har vært i familiens eie siden 1899. Johan Bjørneby er femte generasjon, og driver sammen med kona Tove allsidig med ammekuer, frilandsgris, korn og frøproduksjon. Grisene går i skogen ved Harahukene og beiter røtter.  Gårdens produkter selges gjennom REKO-ringen, på gården og på SmakÅs. Følg dem på Facebook – Dystergård.

Speiderhytta Trampen

Trampen er Åsspeidernes hytte. Her selges vafler, kaffe og brus i skisesongen og enkelte andre søndager, sjekk åpningstider. Når hytta ikke er åpen er det koselig å spise nistepakka på benkene utenfor hytta. Følg dem på Facebook – Trampen.

Skikk og bruk - Allemannsretten

 • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
 • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei
 • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
 • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
 • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.