Hva er mulighetsrommet?

Mulighetsrommet er en visningsleilighet som innbyggerne i Ås kan besøke for å få informasjon, ideer og inspirasjon til å mestre hverdagen og leve selvstendige, trygge, aktive og sosiale liv.

Målgrupper er både barn og voksne og deres pårørende med ulike praktiske utfordringer i hverdagen som følge av sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse. Tilbudet er også for ansatte i offentlige virksomhet, studenter og andre interesserte.

Løsningene som stilles ut og demonstreres er fra NAV Hjelpemiddelsentral, Ås kommunes utvalg av velferdsteknologi og/eller produkter som innbyggerne kan kjøpes selv i privat handel.

Enkeltpersoner eller små grupper kan bestille omvisning etter avtale og tilbudet er gratis.

På Mulighetsrommet får du

 • Nyttige tips og informasjon om tilrettelegging og tilpasning av aktiviteter og fysiske omgivelser
 • Informasjon om og demonstrasjon av løsninger og teknologi som fremmer mestring, selvstendighet, trygghet.
 • Tilgang til brosjyrer og informasjonsmateriell
 • Informasjon om kommunens tjenester

Eksempler på ting vi har i utstillingen

Eksempler på ting vi har i utstillingen:

 • Medisindispenser – Gjør det enklere å huske å ta medisin og varsler andre dersom medisinen ikke blir tatt.
 • Varslingshjelpemidler – F.eks. brannvarsling ved vibrasjon og lys ved redusert hørsel.
 • Syns- og hørselshjelpemidler – F.eks. luper og lese- hjelpemidler og lydoverføring fra TV til høreapparat.
 • Elektroniske kalendere på smarttelefon og nettbrett – Hjelp til å huske og få oversikt i hverdagen.
 • Trygghetsalarm – Tilkalle hjelp ved fall eller behov for assistanse.
 • Kommunikasjonshjelpemidler – F.eks. enkel videosamtale.
 • Medisindispenser – Gjør det enklere å huske å ta medisin og varsler andre dersom medisinen ikke blir tatt.
 • GPS – Gjør det mulig å fortsette å gå tur og bli funnet hvis man går seg bort.
 • Robotstøvsuger og annen hverdagsteknologi som kan assistere med praktiske gjøremål.
 • Kamera- og sensorteknologi - Gjør det mulig for helsepersonellå gi tilsyn for trygghet uten å være fysisk tilstede.
 • Smarthusteknologi - F.eks til lys og strømstyring

Alle produktene i Mulighetsrommet er merket med hvor man enten kan søke om eller kjøpe dem i privat handel.