Når et fellesareal skal avhjelpe mangler for omkringliggende eiendommer, opprettes det gjerne som et realsameie, slik at sameieandelene hører til eiendommene. Dette er vanlig for felles innkjørsel, vei, parkeringsplass, lekeplass ol. Når en av de omkringliggende eiendommene blir solgt, følger andelen i realsameiet automatisk med. På grunnboksbladet er «eiereiendommene» angitt som hjemmelshavere, istedenfor personene som eier eiendommene. Du kan lese mer om opprettelse og endring av realsameie hos Kartverket  i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 13.2.