Servering og fasiliteter

  • Gapahuk  
  • Grill- og bålplass - husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid! 
  • Benker på området 
  • Fint for lek i naturen 

Turmuligheter i området

Kroerhuken ligger litt opp i skogen, ca. 1 km sør for Kroer skole. Mange turstier i området. Stien fra Kroerhuken går videre sørover til Tirudmåsan. 

Går du tur i Kroerløypa kommer du forbi Kroerhuken på vestsiden av hovedveien mot Garder.

Slik kommer du deg hit

Ta en sykkeltur til Kroer skole og videre til Kroerhuken, sjekk kartet, følg gårdsveien fra Kroer skole.

Mulig å parkere ved Kroer skole, eller ved steinbruddet inntil hovedveien ca. 1 km sør for Kroer skole.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Ved Kroer skole er det mulighet for lek ved skolen. Fin, stor fotball bane og en ballbinge.

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.