Ås kommune har distribuert jod-tabletter til alle barnehager, skoler og helsestasjoner.

  • Tablettene skal dekke behovet til alle barn under 18 år, samt gravide og ammende.
  • Jod-tabletter skal kun tas etter råd fra kriseutvalget for atomberedskap.

Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor jod-tabletter blir anbefalt, har Ås kommune en beredskapsplan for utlevering. Det vil bli gitt nærmere beskjed om utlevering avhengig av tidsbildet.

Det er også anbefalt at alle under 40 år har jod-tabletter hjemme som en del av sin egenberedskap. Du får kjøpt jodtabletter reseptfritt på apoteket.

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa) har informasjon om atomsikkerhet og jodtabletter på sine nettsider: