Servering og fasiliteter

  • Liten gapahuk  
  • Benker på området 
  • Fint for lek i naturen 

Turmuligheter i området

Selve Sagaskogen er ikke så stor, men det er fint å gå her, både på kryss og tvers. I boligområdene rett ved er det mange rolige veier. Ta gjerne en tur rundt Moer sykehjem. Går du sørover kommer du etter en knapp kilometer til skogsområdet Vardåsen.

Slik kommer du deg hit

Sagahuken er tilgjengelig til fots eller med sykkel for mange i Ås sentrumsområde.

Kommer dere med bil er det mulig å parkere ved Moer sykehjem.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Moer sykehjem  

Stort, moderne anlegg med mange ulike avdelinger. Flotte utområder for barn i alle aldre!

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.