Vi har nettopp fått barn, hva skjer nå?

Når du har født eller adoptert et barn vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg når vi mottar melding om dette og avtale tid for hjemmebesøk. Vi oppfordrer også dere til å kontakte oss med en gang dere kommer hjem for å sikre en rask oppfølging.

Barnet mitt er sykt, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Syke barn kan ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ta kontakt med barnets fastlege, eller legevakt på kveld og natt.

Telefonnummer til legevakt er 116 117. Gi alltid beskjed dersom dere ikke kan møte til time hos helsesykepleier på grunn av sykdom. Da har vi mulighet til å gi tiden til en annen familie.

Åpen helsestasjon

Det er mulighet for å:

 • Veie barnet ditt
 • Få råd og veiledning etter behov
 • Møte andre småbarnsforeldre

Hjemmebesøk og barn 0-6 måneder

Hjemmebesøk

Helsesykepleier kommer på hjemmebesøk 7-10 dager etter at mor og barn har kommet hjem fra sykehuset. Da slipper familien stresset med å reise til helsestasjonen før de har blitt fortrolige med amming og stell av barnet. Hjemmebesøk til nyfødte og deres familier kan bidra til en god start for tilknytningen mellom barnet og foreldrene. Helsesykepleier kan gi foreldrene råd og veiledning om stell og amming. Og til å føle mestring i rollen omsorgspersoner.

Under hjemmebesøket vil helsesykepleier veie og måle barnet. Hun vil observere barnets trivsel, vektøkning og motorikk.

Barns motoriske utvikling fra 0-15 mnd. Informasjonsfilm fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
(Språk: norsk, engelsk, somali og arabisk)

På helsestasjonen

 • Barselgruppe med helsesykepleier
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier. 1 vaksine
 • 3 mnd. konsultasjon med helsesykepleier. 3 vaksiner.
 • 5 mnd. konsultasjon med helsesykepleier. 2 vaksiner.
 • Barselgruppe med fysioterapeut

Barn 6-18 måneder

På helsestasjonen

 •  6 mnd. konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • 8 mnd. konsultasjon med helsesykepleier
 • 10 mnd. gruppe med helsesykepleier
 • 12 mnd. konsultasjon med lege og helsesykepleier. 2 vaksiner
 • 15 mnd. konsultasjon med helsesykepleier. 1 vaksine.

Barn 18 måneder - 3 år

På helsestasjonen

 • 17-18 mnd. konsultasjon ved behov
 • 2 års konsultasjon med lege og helsesykepleier

Barn 3-5 år

På helsestasjonen

4 års konsultasjon med helsesykepleier. Syn -og hørselscreening.

Nyttig informasjon for deg med barn fra 3 til 5 år

Helsesykepleiere og leger

Helsesykepleiere

Trine Brodersen Trine Koldsø Brodersen

Caroline Lie Caroline Lie  489 96 056

Heike Thielsch Heike Thielsch

Kristine Holtan Kristine Holtan  Tlf: 489 96 074

Maiken Bakmand Maiken Bakmand  Tlf 489 95 879

Karine Rosenlund Haugvad Karine Rosenlund Haugvad

Lege: Mathilde Guirlet-Vibert

Leger i spesialisering: Martin Vinje, Geir Tormod Gjønnes, Elisabeth Grønn

Orientering om journalføring, innsynsrett, overføring av journal og SYSVAK

Journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger for å sikre kontinuitet i behandling og bidra til faglig kvalitet og best mulig oppfølging på helsestasjonen. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig.

Innsynsrett

Foresatt har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler banet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift / innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med dette kan det tas opp med helsestasjon før flytting.

SYSVAK

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet blir registrert i SYSVAK. Formålet med dette er å holde oversikt over vaksinestatus hos den enkelte og følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.