Arbeiderpartiet

Gruppeleder: Edvin Søvik

Telefonnummer: 909 17 957

e-postadresse: edvin.sovik@gmail.com

 

Fremskrittspartiet

Gruppeleder: Kjetil Barfelt

Telefonnummer: 913 13 131

e-postadresse: kjetil@asfrp.no

 

Høyre

Gruppeleder: Zara Berg

Telefonnummer: 984 74 320

e-postadresse: zara.mberg@gmail.com

 

Miljøpartiet De Grønne

Gruppeleder: Martin Løken

Telefonnummer: 987 67 415

e-postadresse: martin.loken@mdg.no

 

Sosialistisk Venstreparti

Gruppeleder: Kjersti Bakkebø Fjellstad

Telefonnummer: 905 06 661

e-postadresse: kjerbafje@gmail.com

 

Venstre

Gruppeleder: Olav Fjeld Kraugerud

Telefonnummer: 416 17 337

e-postadresse: olav.kraugerud@gmail.com

 

Senterpartiet

Gruppeleder: Annett Hegén Michelsen

Telefonnummer: 911 35 380

e-postadresse: annett.h.michelsen@gmail.com

 

Rødt

Gruppeleder: Tina Knarbakk

Telefonnummer: 920 21 287

e-postadresse: roedt.tknarbakk@gmail.com

 

Industri – og Næringspartiet

Gruppeleder: Carl Enger

Telefonnummer: 

e-postadresse: cenger@online.no

 

Partiet Sentrum

Gruppeleder: Geir Krogh

Telefonnummer: 915 14 818

e-postadresse: geir.krogh@gmail.com