Gebyr etter matrikkelloven

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven for Ås kommune for året 2024 ble vedtatt av Ås kommunestyre 13.12.2023 og gjelder fra 01.01.24

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15 fastsettes som følger:

Gebyr etter matrikkelloven 2024, vedtatt 13.12.2023

Dokumentet inneholder:

 • Generelle bestemmelser
 • Oversikt over gebyrer
 • Produkter i kommunens nettbutikk for salg av kart- eiendomsdata og byggesakstjenester

 

Byggesaksgebyrer

Gebyrregulativ for behandling av bygge- og delesaker etter plan- og bygningslovens § 33-1 for år 2024 er vedtatt av Ås kommunestyre 13.12.2023. Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven og gebyrforskrift av 23.02.12. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 01.01.2024

Byggesaksgebyr 2024, vedtatt 13.12.2023

Dokumentet inneholder priser for blant annet:

 • Bolig og fritidseiendom
 • Bygninger til andre formål enn bolig, - gjelder nybygg, til-, på-, under- og ombygging
 • Tekniske installasjoner, nybygg, endring og reparasjon
 • Veianlegg og røranlegg i grunnen
 • Riving
 • Bruksendring
 • Skilt- og reklameinnretninger 
 •  Igangsettingstillatelse

 

Ås kommunes e-Torg

E-torget er kommunens nettbutikk for digitale kart og byggesakstjenester.