Kultur og helse

Ås internasjonale kultursenter jobber kontinuerlig med å etablere prosjekter som skal motvirke ensomhet og utenforskap for personer i alle aldre. For tiden jobber med konseptet "kultur & helse" som går spesifikt på ha prosjekteter som løfter fram viktigheten av å bruke kultur til å gi mennekser bedre livskvalitet. 

I 2023 kommer vi til å etablere flere aktiviteter i samarbeid med andre virksomheter i kommunen. Informasjon om disse prosjektene vil bli publisert fortløpende.