Litt om oss

Vi får benytte oss av skolens gymsal, bibliotek og kunst og håndverksavdeling. Vi kan også benytte oss av uteområdene til Solberg skole. Her er det fotballbane, akebakke, og en perfekt gammeldags hage med frukttrær, bærbusker og lekeapparater. Ved høytider blir vi invitert til skolens forestillinger. 

Skogen ligger rett ved siden av barnehagen og den blir flittig brukt. Jordene rundt brukes til skiløyper på vinterstid. På området har vi blant annet fotballbane, akebakke, og en perfekt gammeldags hage med frukttrær, bærbusker og lekeapparater. Med egen snøkanon er vi garantert vinterføre!

Vi har stort kjøkken som serverer mat flere dager i uka.

Hver måned skriver avdelingene refleksjonsbrev der dere kan se hva vi jobber med, og hvilke refleksjoner vi har gjort den siste perioden. 

Hver måned skriver avdelingene refleksjonsbrev der dere kan se hva vi jobber med, og hvilke refleksjoner vi har gjort den siste perioden. Brevene finner du under hver avdeling.

Mer om barnehagen

Årsplan

Årsplanen er vårt dokument som viser hvordan vi jobber i barnehagen. Det er også et arbeidsredskap for personalet som viser våre valg og tanker. Årsplanen gir informasjon om barnehagenes pedagogiske arbeid til foreldre, samarbeidspartnere og barnehagemyndighetene.

Årsplan for Solbergtunet barnehage

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre er viktig både i de daglige møtene og i det pedagogiske arbeidet. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med foreldresamarbeid- og medvirkning her

Vi bruker Transponder for å kommunisere med foresatte som har barn i barnehagen vår.

Universitetsbarnehage

Solbergtunet barnehage er sammen med Søråsteigen barnehage i Ås, to av ti barnehager i Osloregionen som har inngått partnerskap med barnehagelærerutdanningen ved OsloMet: Universitetsbarnehager - OsloMet.

Felles pedagogisk plattform

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia filosofien. Det vil blant annet si at det fysiske miljøet i barnehagen er tilrettelagt slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer, og at vi har en felles pedagogisk plattform som ligger til grunn for arbeidet vårt.

Jobbe hos oss?

Barnehagen tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, barnehagestudenter, elever fra videregående og andre praksiskandidater.

Kontakt oss eller se alle ledige stillinger i kommunen her

P2060573
Ingeborg, Ida, Samson, Synne og Marthe

Avdeling Mars

Direktenummer: 64 96 28 42

Mobil: 917 01 261

Ansatte på Mars barnehageåret 2023/2024:

 • Ingeborg Gabrielsen - teamleder
 • Marthe Samsing - pedagogisk leder
 • Synne Antonsen - fagarbeider
 • Ida Mathisen- assistent
 • Samson Mehreteab - fagarbeider 50 % 

Det er 24 barn over 3 år på Mars.

Bilde Pernille[1]
Pedagogisk leder Pernille

Avdeling Merkur

Direktenummer: 64 96 28 34
Mobil: 917 11 323

Ansatte på Merkur barnehageåret 2023/2024:

 • Henriette Gotaas - teamleder 
 • Pernille Midthaug  - pedagogisk leder
 • Linda Hansen - assistent
 • Karin Glosli - fagarbeider

På Merkur er det 13 barn født i 2021.

Bilder av de ansatte inne på avdelingen
Sylwia, Ane, Tove og Aina

Avdeling Jupiter

Direktenummer: 64 96 28 35
Mobil: 917 13 327

Ansatte på Jupiter barnehageåret 2023/2024:

 • Aina Gaarder - teamleder
 • Ane Moseng  - pedagogisk leder
 • Tove Halvorsen - fagarbeider
 • Sylwia Idasz - assistent

På Jupiter er det 13 barn født i 2021. 

Saturn stort bilde
Vibeke, Hanne, Tone, Birgit og Alexandra

Avdeling Saturn

Direktenummer: 64 96 28 36
Mobil: 948 13 328

Ansatte på Saturn barnehageåret 2022/2023:

 • Birgit Larsen - teamleder
 • Tone Aadahl Foss - pedagogisk leder
 • Vibeke Hoff - fagarbeider
 • Hanne Bergvik - fagarbeider
 • Alexandra Enge Olsen - lærling

Det er 24 barn over 3 år på Saturn.

Mars nytt bilde
Tobe, Benedicte, Anita og Agnieszka

Avdeling Neptun

Direktenummer: 64 96 28 37
Mobil: 917 11 823

Ansatte på Neptun barnehageåret 2023/2024:

 • Benedicte Røhme - teamleder
 • Anita Skoglund  - pedagogisk leder
 • Tobe Bruu - assistent
 • Agnieszka Chlipala - fagarbeider

Det er 24 barn over 3 år på Neptun:

Nytt bilde Tellus
Albertine, Birgitte, An-Magritt og Edel

Avdeling Tellus

Direktenummer: 64 96 28 44
Mobil: 917 05 981

Ansatte på Tellus barnehageåret 2023/2024:

 • An-Magritt Pedersen - teamleder
 • Albertine - pedagogisk leder
 • Birgitte-Victoria Ruste - fagarbeider
 • Edil Mebrahtu - assistent

Det er plass til 13 barn i alderen 1-2 år på Tellus.

Luna bilde
Malene, Maryama, Julia og Gino

Avdeling Luna

Direktenummer: 64 96 28 43
Mobil: 917 05 238

Ansatte på Luna barnehageåret 2023/2024:

 • Gino Lagomarsino- teamleder
 • Beathe Ørbeck Hammer - pedagogisk leder
 • Julia Balicka - assistent
 • Maryama Ali Fara - assistent

Luna er en avdeling for de yngste barna, her er det 13 plasser. 

De fem ansatte er fotografert mot en fargerik vegg
Sina, Hilde, Marianne, Ina og Andres

Avdeling Venus

Direktenummer: 64 96 28 38

Mobil: 917 15 197

Ansatte på Venus barnehageåret 2023/2024:

 • Hilde Krogstad - teamleder
 • Sina Kvithyld - pedagogisk leder
 • Ina Johansson  - fagarbeider
 • Andres Benitez - fagarbeider
 • Marianne Mosling - assistent

Det er 25 barn over 3 år på Venus.