Om barnehagen

Solbergtunet barnehage er en av 6 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi er barnehage med 8 avdelinger og ca. 150 plasser. Vi har to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter pr. avdeling. Solbergtunet og Søråsteigen barnehager har inngått partnerskap med OsloMet og er to av ti Universitetsbarnehager i Osloregionen.

Skogen ligger rett ved siden av barnehagen og den blir flittig benyttet, jordene rundt brukes til skiløyper på vinterstid.

Solberg skole ligger vegg i vegg med barnehagen. Vi får benytte oss av skolens gymsal, bibliotek, kunst og håndverksavdeling. Vi kan også benytte oss av uteområdene til Solberg skole. Her er det fotballbane, akebakke, og en perfekt gammeldags hage med frukttrær, bærbusker og lekeapparater.

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.

Vår visjon er:

Småforskerne i Ås kan, vil og våger.

”… Et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini.” 

– Loris Malaguzzi

Avdeling Mars

Direktenummer: 64 96 28 42

Mobil: 917 01 261

Ansatte på Mars barnehageåret 2023/2024:

 • Ingeborg Gabrielsen - teamleder
 • Marthe Samsing - pedagogisk leder
 • Synne Antonsen - fagarbeider
 • Ida Mathisen- assistent

Det er 24 barn over 3 år på Mars.

Avdeling Merkur

Direktenummer: 64 96 28 34

Mobil: 917 11 323

Ansatte på Merkur barnehageåret 2023/2024:

 • Monica Eide  - teamleder
 • Pernille Midthaug  - pedagogisk leder
 • Linda Hansen - assistent
 • Karin Glosli - fagarbeider
 • Samson Mehreteab - fagarbeider 50 % stilling

På Merkur er det 13 barn født i 2021.

Avdeling Jupiter

Direktenummer: 64 96 28 35

Mobil: 917 13 327

Ansatte på Jupiter barnehageåret 2023/2024:

 • Aina Gaarder - teamleder
 • Ane Moseng  - pedagogisk leder
 • Tove Halvorsen - fagarbeider
 • Sylwia Idasz - assistent

På Jupiter er det 13 barn født i 2021. 

Avdeling Saturn

Direktenummer: 64 96 28 36

Mobil: 948 13 328

Ansatte på Saturn barnehageåret 2022/2023:

 • Birgit Larsen - teamleder
 • Tone Aadahl Foss - pedagogisk leder
 • Vibeke Hoff - fagarbeider
 • Hanne Bergvik - fagarbeider

Det er 24 barn over 3 år på Saturn.

Avdeling Neptun

Direktenummer: 64 96 28 37

Mobil: 917 11 823

Ansatte på Neptun barnehageåret 2023/2024:

 • Benedicte Røhme - teamleder
 • Anita Skoglund  - pedagogisk leder
 • Tobe Bruu - assistent
 • Agnieszka Chlipala - fagarbeider

Det er 24 barn over 3 år på Neptun:

Avdeling Tellus

Direktenummer: 64 96 28 44

Mobil: 917 05 981

Ansatte på Tellus barnehageåret 2023/2024:

 • An-Magritt Pedersen - teamleder
 • Birgitte-Victoria Ruste - pedagogisk leder
 • Edil Mebrahtu - assistent
 • Julia Balicka - assistent 

Det er plass til 13 barn i alderen 1-2 år på Tellus.

Avdeling Luna

Direktenummer: 64 96 28 43

Mobil: 917 05 238

Ansatte på Luna barnehageåret 2023/2024:

 • Gino Lagomarsino- teamleder
 • Beathe Ørbeck Hammer - pedagogisk leder
 • Malene Hagen - fagarbeider
 • Maryama Ali Fara - assistent

Luna er en avdeling for de yngste barna, her er det 13 plasser. 

Avdeling Venus

Direktenummer: 64 96 28 38

Mobil: 917 15 197

Ansatte på Venus barnehageåret 2023/2024:

 • Hilde Krogstad - teamleder
 • Sina Kvithyld - pedagogisk leder
 • Ina Johansson  - fagarbeider
 • Andres Benitez - fagarbeider
 • Marianne Mosling - assistent

Det er 25 barn over 3 år på Venus.