Ås kirkekontor, foto: Ivar Ola Opheim
Ås kirkekontor

Kirkekontoret i Ås

Kirkevergen og de ansatte har kontorer i Sagaveien 3, 1430 Ås i Ås sentrum.

Henvendelser til menighetene Kroer, Nordby og Ås

Henvendelser til menighetene Kroer, Nordby og Ås
Ås kirkekontor, pb. 224, 1431 Ås
Tlf: 64 96 23 40
e-post: post.menighetene.as@kirken.no

Henvendelser om gravplass og til Ås kirkelige fellesråd

Ås kirkekontor
Pb. 224, 1431 Ås
Tlf. 64 96 23 30
e-post: post.as@kirken.no

Ås kirke, foto: Ivar Ola Opheim
Ås kirke

Ås kirke

Kirkeveien 35, 1433 Ås

Nordby kirke, foto: Ivar Ola Opheim
Nordby kirke

Nordby kirke og menighetssenter

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro
 
Kroer kirke, foto: Ivar Ola Opheim
Kroer kirke

Kroer kirke

Holtveien 1, 1435 Ås

 
Fasaden på Ås arbeidskirke

Ås arbeidskirke

Drottveien 41, 1434 Ås