Om tjenesten - hva kan du få hjelp til?

Vi skal bidra til å hjelpe og veilede deg slik at du kan klare mest mulig selv.

Du kan få hjelp til:

 • Rengjøring av rom som er i daglig bruk
 • Vinduspuss inntil 4 ganger per år der hvor hjemmehjelper kan stå på fast underlag. Vinduspuss skjer innenfor tildelt rengjøringstid
 • Bestilling av matvarer for direkte levering til hjemmet

Tjenesten innebærer ikke:

 • Utvendig vinduspuss hvis ikke vinduet kan pusses innenfra
 • Hovedrengjøring
 • Pussing av kobber, messing eller sølvtøy
 • Utvendig trappevask i boligbyggelag
 • Gardinskift/vask, stryking etc
 • Rengjøring ved flytting
 • Risting/lufting av tunge tepper, flytte tunge møbler
 • Oppvask og rydding etter gjester eller rengjøring etter håndverkere
 • Stelle husdyr

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS:

 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi yter praktisk bistand, hjemmehjelp, med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning
 • Vi samarbeider med deg når vi ut fra vedtaket vurderer den hjelpen du trenger
 • Vi revurderer den hjelpen du trenger fortløpende
 • Vi gir deg beskjed om endringer så raskt som mulig

HVA FORVENTER VI AV DEG:

 • At du er godt kjent med innholdet i vedtaket og vet hvilken hjelp du skal få
 • Du er forberedt på at det kan oppstå situasjoner da tjenesten må endres for en kort periode
 • Du utfører selv det du er i stand til
 • Du sørger for at personalet har tilgang til hjemmet ditt:
  • Utvendig lys mà være i orden
  • Snøen må være ryddet bort fra inngangspartiet
  • Privat vei må være farbar
  • Nøkkelboks må settes opp hvis du ikke selv kan åpne døren
 • Du sørger for at nødvendig utstyr er tilgjengelig og i orden
 • Du som har husdyr må være forberedt på à holde dyrene vekk fra der hvor hjelpen ytes for eksempel i et annet rom eller bur når personalet oppholder seg i ditt hjem
 • Du sørger for at hjemmet ditt er så røykfritt som mulig når du mottar hjelp fra oss. Det vil si at du lufter en halvtime før du mottar hjelp og at du ikke røyker mens personalet oppholder seg hos deg
 • Vi får adgang til à møblere om noe i hjemmet ditt hvis dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner
 • Du gir oss beskjed hvis du ikke er hjemme på det avtalte tidspunktet
 • Du respekterer vår taushetsplikt og at vi av den grunn ikke kan diskutere andre pasienter med deg
 • Du respekterer at personalet ikke kan motta penger eller gaver.