Gjeldende handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027

Handlingsprogrammet for 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2023. Programmet består av budsjett for 2024 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende:

Handlingsprogram 2024-2027 (Framsikt)
Handlingsprogram 2024-2027 (Last ned PDF)

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Ås kommune bruker det digitale verktøyet Framsikt for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2024-2027

Kommunedirektøren i Ås la onsdag 25. oktober 2023 fram forslag til budsjett og handlingsprogram for 2024-2027

Budsjettet for 2024 har en total omsetning tett oppunder 2 milliarder kroner og viser et underskudd på 19 mill. kr eller -1%. Kommunedirektøren foreslår å dekke ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon og renter med bruk av disposisjonsfond. Kommunen har satt av tidligere års overskudd til rentebufferfond og generelt disposisjonsfond. Midler man har satt av i tidligere år med lav rente og høy skatteinngang kan nå brukes til å dekke ekstraordinære høye kostnader.

Kommunedirektørens forslag - spørsmål og svar

De politiske partiene i Ås har sendt inn sine spørsmål til forslag til budsjett og handlingsprogram for 2024-2027.

Se spørsmål og svar her