Asfaltering

Enhet for kommunalteknikk har rammeavtale med Veidekke for asfaltarbeider. Vi jobber ut fra et årlig budsjett som er politisk bestemt. Dette er fordelt på reasfaltering av kjørevei og reasfaltering av gang og sykkelveier. 
Det er ikke penger til asfaltering av grusveier i nåværende budsjett.
 
Lapping av hull i veien og vedlikehold av grusveier utføres i Ås kommune av egne mannskaper med maskiner samt noe innleid hjelp fra eksterne entreprenører der det er behov

Brøyting

Grensen for når vi kaller ut brøytemannskapet kan variere. Vi ser an snøfallet, og noen ganger venter vi, slik at vi får med det meste på en runde. Er det vedvarende snøfall brøytes det oftere.

Generelt brøytes det ved over 5 cm våt snø og 10 cm tørr snø. Ved snøfall om natten etterstrebes det at veier er gjennombrøytet innen kl. 06.00 på hverdager, og innen kl. 09.00 på søndager og helligdager.

Vi vet ikke hvor langt brøytemannskapet har kommet til en hver tid, og kan derfor ikke gi deg individuell informasjon om når det vil bli brøytet hos deg. Dersom det mot slutten av dagen er kommunale veier du mener vi ikke har brøytet/strødd, melder du i fra om dette: Meld en feil her

Brøyting ved innkjørsler og mot private eiendommer

Eiendommmer som ligger langs kommunale veier må påregne å få snø brøytet inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel. Det er ikke tillatt å legge snø fra innkjørselen ut på fortauet eller i veibanen.

Husk følgende:

 • At du som trafikant må være forbredt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem
 • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i veien
 • At du har forståelse for at værforhold av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Møter du oss langs offentlig vei ønsker vi at du:

 • Holder god avstand til brøytebilen
 • Plasserer kjøretøy godt ut på høyre side av veien
  • Er du gående - gå over på motsatt side
 • Har på deg refleks
 • Pass spesielt godt på barn
  • Sørg for at de er godt synlige
  • Hold oppsyn med eventuelle snøhuler, disse kan være helt umulige å se for sjåføren

Strøing og salting langs kommunale veier

Hovedsakelig strøs og saltes det i bakker, svinger og inn mot kryss. Salting foretas rutinemessig på enkelte strekninger, men ved ekstraordinære værforhold kan kommunen velge å salte på ytterligere strekninger.
 
Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem. Fortau og gang- og sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Kommunen prioriterer strekninger med høy trafikk, og særlig rundt skoler og barnehager.