Rapporter blir ofte laga av forskere og eksterne utvalg på oppdrag for departementene. De kan blant annet omfatte analysar og kartleggingar. Planer og strategier blir ofte laget av et eller flere departement.

Rapporter, planer og strategier på regjeringen.no