Valgstyret i Ås har godkjent følgende valglister:

Arbeiderpartiet.pdf

Fremskrittspartiet.pdf

Høyre.pdf

Industri- og Næringspartiet.pdf

Kristelig Folkeparti.pdf

Miljøpartiet De Grønne.pdf

Partiet Sentrum.pdf

Rødt.pdf

Senterpartiet.pdf

SV - Sosialistisk Venstreparti.pdf

Venstre.pdf

Listene ligger også til gjennomsyn på Ås innbyggertorg.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter denne offentliggjøringen 25. mai 2023. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til politisk.sekretariat@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 00.