Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge seinest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste åra før valgdagen.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som busett i den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Her kan du sjekke om du står i manntallet i Ås kommune

Manntallet (oversikt over alle personer med stemmerett i kommunen) og Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre, normalt rundt 17. juli på følgende steder:

  • Innbyggertorget, Ås rådhus
  • Ås bibliotek, Ås kulturhus
  • Nordby bibliotek, Alti Vinterbro