Forhåndsstemming ved helseinstitusjoner

 • Dr. Sødrings vei 8: mandag 28. august kl. 10:00-11:00
 • Dr. Sødrings vei 10: mandag 28. august kl. 12:00-13:00
 • Moer Helsehus: tirsdag 29. august kl. 10:00-11:30
 • Moertunet: tirsdag 29. august kl. 12:00-13:30

Ås kulturhus - kinofoajeen

Åpningstid 10. august - 8. september

 • mandag - fredag kl. 09:00 - 14:30 
 • torsdag kl. 09:00 - 19:00
 • lørdag 2. september kl. 10:00 - 14:00

Nordby bibliotek - Alti Vinterbro

Åpningstid:

 • onsdag 23. august kl. 14:00 - 20:00
 • torsdag 24. august kl. 14:00 - 20:00
 • onsdag 30. august kl. 14:00 - 20:00
 • torsdag 31. august kl. 14:00 - 20:00
 • onsdag 6. september kl. 14:00 -  20:00
 • torsdag 7. september kl. 14:00 - 20:00

NMBU - Veterinærbygningen

Åpningstid:

 • fredag 1. september kl. 09:00 - 15:00
 • mandag 4. september kl. 09:00 - 15:00
 • tirsdag 5. september kl. 09.00 - 15.00